O nama

Nekoliko stvari koje možete očekivati

Nekoliko stvari koje možete očekivati

Naša vizija je da postanemo vodeće telo za implementacije u regionu, čiji su postupci-rešenja ocenjeni i potvrđeni od strane Međunarodno priznatog nezavisnog sertifikacionog tela za ocenjivanje usklađenosti procesa.

Da bi ostvarili ovu viziju, mi ćemo:

Konstantno unapređivati i promovisati koordinaciju naših aktivnosti sa drugim telima za sertifikaciju i akreditaciju, ojačati blisku saradnju sa nezavisnim međunarodno priznatim telima za ocenjivanje usklađenosti i poboljšanje sistema upravljanja!

Predstavitćemo jasno svoje ideje o radu sistema i za unapređenje procesa, promovisati komunikaciju s korisnicima putem online sistema, organizacije seminara i edukativnih kureseva, aktivno sarađivati sa mrežom međunarodnih tela za sertifikaciju.

Promocija i stalno poboljšanje operativnog upravljanja  rizicima, je naš zadatak i cilj!

Politika kvaliteta

Svesni smo da su postupak i potreba ocenjivanja usklađenosti procesa sa zacrtanim standardom jedan od važnih elemenata i društvenih temelja koji podupiru bezbednost zdravlja, očuvanja životne sredine, i fer ekonomske aktivnosti u svetu. Naše aktivnosti i politika poslovanja usmereni su ka stalnom usavršavanju i usklađivanju sa tržišnim zahtevima, nacionalnim  i međunarodnim standardima i pravilima.

Misija

Da aktivno učestvujemo, uanpređujemo i doprinesemo zdravlju, sigurnosti, očuvanju životne sredine i fer ekonomske aktivnosti u regionu, da svojim znanjem i iskustvom olakšamo procese proizvodnje, kontrole i trgovine, promovišemo rešenja i prednosti sistema nezavisnog ocjenjivanja usklađenosti koji su u skladu s međunarodnim standardima i pravilima.