ISO 50001:2018 Sertifikacija

SERTIFIKAT ISO 50001

 ISO 50001:2018 (EnMS) Sertifikacija
Menadžment energijom

Usluga sertifikacije i audita u cilju uspešne sertifikacije ISO 50001:2018 (EnMS). Sertifikat Menadžment energijom ISO 50001.

 

Sertifikat ISO 50001:2018 (EnMS) Energy management pruža dokaz usklađenosti sistema sa zahtevima za poboljšanje upotrebe energije, kroz razvoj sistema upravljanja energijom.

Organizacija koja uz našu pomoć uvede sistem menadžmenta energijom može odmah da započne postupak sertifikacije uz garancije da će uspešno proći ocenjivanje i u najkraćem roku dobiti Sertifikat ISO 50001 (EnMS)

Koraci u procesu sertifikacije:

  • Prijava kod sertifikacione kuće – Podnošenje zahteva
  • Interni Audit – Provera u okviru organizacije
  • Externi audit – Provera usaglašenosti od strane sertifikacione kuće
  • Ocena usaglašenosti – Korektivne mere ako se zahtevaju
  • Izdavanje sertifikata ISO 50001 u najkraćem roku
Sertifikacija ISO 50001

Sertifikacija ISO 50001

CENA I USLOVI

Ime i prezime*

Naziv vaše organizacije*

Kontakt telefon*

E-mail *

Zahtev za ponudu* (standard/uvođenje/sertifikacija)

Sadržaj poruke (informacije)

Saglasan sa uslovima o zaštiti ličnih podataka

 

 

ISO 50001:2018

SERTIFIKACIJA iso 50001 2018

Ispratite link i saznajte koji su sve zahtevi standarda ISO 50001

Food safety management predstavlja međunarodno priznati sistem koji se bavi bezbednošću i ispravnošću hrane, primjenjiv na sve vrste kompanija bez obzira na veličinu ili proizvode.

KAKO DO NAJPOVOLJNIJE CENE SERTIFIKAT ISO 50001:2015

Tržišna cena uvođenja ISO 22000:2018 standarda (implementacija zahteva) se formira prema veličini i broju operacija jedne organizacije, nivoa složenosti postupaka i uvedenih procedura u poslovanju prema zahtevima standarda. Razvili smo generičke modele kako bi vam olakšali proces uvodjenja i smanjili troškove implementacije.

Pozovite naš korisnički centar ili pošaljite zahtev na e-mail office@accvis.com, kako bi Vam obezbedili najpovoljnije uslove i cenu na tržištu za uvodjenje i sertifikaciju standarda ISO 50001:2018.


Korisnički Centar ACCVIS
(+381) 0600 222 847

Kako sertifikovati ISO 50001

UVODJENJE ISO 50001

Ispratite link da bi saznali kako u nekoliko koraka da ispunite sve zahteve za sertifikaciju ISO_50001:2018

Korisnički Centar
+ 381 (0) 600 222 847

UVODJENJE STANDARDA ISO 50001

Prednosti ISO 50001

Nekoliko bitnih koraka do kupca i fondova!

Usvajanjem Zakona o efikasnom korišćenju energije(„Službeni glasnik RS”, broj 25/13) u Republici Srbiji su se stvorili uslovi za organizovan način praćenja potrošnje energije i uvođenje sistema energetskog menadžmenta.

Zakon o efikasnom korišćenju energije, nalaže obavezu organizaciji da prikuplja i analizira podatke  o načinu korišćenja energije,  predlaže mere koje doprinose efikasnom korišćenju energije i učestvuje u njihovoj realizaciji.

Dalja uskladjivanja sa propisima i direktivma EU odnosiće se i na firme u Srbiji koje imaju određenu potrošnju energije, a čiji donji prag će odrediti Ministarstvo energetike.

ISO 50001 zahtev Evropske Unije !?

Najveći rast sertifikacije prema standardu ISO 50001 je u Evropskoj Uniji. U primeni standarda primat imaju Nemačka i Austrija, gde standard ISO 50001 EnMS postaje preduslov podizvodjačima i dobavljačima u oblasti gradjevine i poslova koji imaju uticaj na energetsku efikasnost i potrošnuju energije.

Posmatrajući trendove možemo zaključiti da će i kod nas ovaj standard vrlo brzo postati uslov u gradjevinskom i energetskom sektoru u janim raspisima, i dodeli subencionisanih sredstava za energetsku efikasnost.

U sledećem delu pronađite informacije o energetskoj efikasnosti u okviru politike EU, šta su energetske revizije i sistemi upravljanja, šta bi države članice i kompanije trebalo da učine, zahtevi i dobre prakse za implementaciju.

NAJKRAĆI ROKOVI I NAJPOVOLJNIJI USLOVI SERTIFIKACIJE ISO 50001:2018 EnMS

VIŠE OD 25 GODINAPOSTOJANJA I ISKUSTVA U PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA IZ OBLASTI IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE STANDARDA DAJE NAM MOGUĆNOST DA VAM PRUŽIMO GARANCIJU USPEŠNE SERTIFIKACIJE!

 

DOSTUPNA LISTA STANDARDA ZA SERTIFIKACIJU