ISO 50001:2018 Sertifikacija

SERTIFIKAT ISO 50001

Sertifikacija ISO_50001:2018 EnMS
Menadžment energijom

Pružamo uslugu konsaltinga i druge neophodne radnje u cilju uspešnog sprovođenja audita i dobijanja sertifikata ISO 50001:2018 (EnMS)

Sertifikat ISO 50001:2018 (EnMS) Energy management pruža dokaz usklađenosti sistema sa zahtevima za poboljšanje upotrebe energije, kroz razvoj sistema upravljanja energijom.

Organizacija koja uz našu pomoć uvede sistem menadžmenta energijom može odmah da započne postupak sertifikacije uz garancije da će uspešno proći ocenjivanje i u najkraćem roku dobiti Sertifikat ISO 50001

Koraci u procesu sertifikacije:

  • Prijava kod sertifikacione kuće – Podnošenje zahteva
  • Interni Audit – Provera u okviru organizacije
  • Externi audit – Provera usaglašenosti od strane sertifikacione kuće
  • Ocena usaglašenosti – Korektivne mere ako se zahtevaju
  • Izdavanje sertifikata ISO 50001 u najkraćem roku
Sertifikacija ISO 50001

Sertifikacija ISO 50001

Kako sertifikovati ISO 50001

UVODJENJE ISO 50001

Ispratite link da bi saznali kako u nekoliko koraka da ispunite sve zahteve za sertifikaciju ISO_50001:2018

Korisnički Centar
+ 381 (0) 600 222 847

UVODJENJE STANDARDA ISO 50001

Prednosti ISO 50001

Nekoliko bitnih koraka do kupca i fondova!

Usvajanjem Zakona o efikasnom korišćenju energije(„Službeni glasnik RS”, broj 25/13) u Republici Srbiji su se stvorili uslovi za organizovan način praćenja potrošnje energije i uvođenje sistema energetskog menadžmenta.

Zakon o efikasnom korišćenju energije, nalaže obavezu organizaciji da prikuplja i analizira podatke  o načinu korišćenja energije,  predlaže mere koje doprinose efikasnom korišćenju energije i učestvuje u njihovoj realizaciji.

Dalja uskladjivanja sa propisima i direktivma EU odnosiće se i na firme u Srbiji koje imaju određenu potrošnju energije, a čiji donji prag će odrediti Ministarstvo energetike.

ISO 50001 zahtev Evropske Unije !?

Najveći rast sertifikacije prema standardu ISO 50001 je u Evropskoj Uniji. U primeni standarda primat imaju Nemačka i Austrija, gde standard ISO 50001 EnMS postaje preduslov podizvodjačima i dobavljačima u oblasti gradjevine i poslova koji imaju uticaj na energetsku efikasnost i potrošnuju energije.

Posmatrajući trendove možemo zaključiti da će i kod nas ovaj standard vrlo brzo postati uslov u gradjevinskom i energetskom sektoru u janim raspisima, i dodeli subencionisanih sredstava za energetsku efikasnost.

U sledećem delu pronađite informacije o energetskoj efikasnosti u okviru politike EU, šta su energetske revizije i sistemi upravljanja, šta bi države članice i kompanije trebalo da učine, zahtevi i dobre prakse za implementaciju.

Smernice kako jednostavno implementirati i sertifikovati ISO 50001:2018

NAJKRAĆI ROKOVI I NAJPOVOLJNIJI USLOVI SERTIFIKACIJE ISO 50001:2018 EnMS

VIŠE OD 25 GODINAPOSTOJANJA I ISKUSTVA U PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA IZ OBLASTI IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE STANDARDA DAJE NAM MOGUĆNOST DA VAM PRUŽIMO GARANCIJU USPEŠNE SERTIFIKACIJE!

DOSTUPNA LISTA STANDARDA

DRUŠTVENI STANDARDI

ISO 26000 – Uputstvo o društvenoj odgovornosti
ISO 37001 – Sistemi menadžmenta protiv mita
SA 8000 – Standard društvene odgovornost

 

INDUSTRIJSKI STANDARDI

FSC CoC – Forest Stewerdship Council
SCC STANDARD – Sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu
ISO 3834 – Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja
ISO 17025 – Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija
ISO 13485 – Sistemi menadžmenta kvalitetom za medicinska sredstva
ISO/IEC 17020 – Ocenjivanje usaglašenosti kontrolnih tela
CE znak

HRANA STANDARDI

ISO 22000 – Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane
FSSC 22000 – Sertifikacija sistema bezbednosti hrane
HACCP – Sistem bezbednosti hrane i kontrolne mere
HALAL – Pravila i smernice za proizvodnju i pripremu hrane u skladu sa islamskim verskim običajima
IFS (International Food Standard) – Međunarodni standard za hranu
GMP+ FSA – Dobra proizvođačka praksa za hranu za životinje
ORGANIC – Organska proizvodnja hrane

 

STANDARDI ODGOVORNOST

GLOBALG.A.P. – Međunarodni standard za dobru praksu u agraru
GRASP – Dodatka Global GAP
British Retail Consortium – BRC Standard
IATF 16949 – Sistemi menadžmenta kvalitetom u automobilskoj industriji
ISO 22716 – Dobra proizvođačka praksa (GMP) u kozmetici
FSC™ – Lanac nadzora
ISCC – Međunarodna sertifikacija održivosti ugljenika – Sertifikacija obnovljive biomase

BEZBEDNOSNI STANDARDI

ISO/IEC 27001 – Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija
ISO/IEC 27701 – Sistemi menadžment privatnošću informacija u skladu sa GDPR
ISO/IEC 20000-1 – Sistemi menadžmenta (IT) uslugama
ISO 22301 – Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja
ISO 28000 – Sistemi menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja
ISO 31000 – Principi i smernice menadžmenta rizikom
ISO/TS 22317 – Smernice za analizu uticaja na poslovanje
ISO 39001 – Sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja