ISO 14001: 2015 EMS

Smernice za sertifikaciju ISO 14001:2015 Sistem zaštite životne sredine (EMS)

ISO 14001:2015
Environmental Management

ISO 14000 serija se odnosi na upravljanje životnom sredinom, što znači da organizacija mora da smanji negativne uticaje na životnu sredinu svojim aktivnostima i postigne kontinuirano poboljšanje performansi koje se odnose na zaštitu životne sredine.

Zahtevi sa uputstvima ISO 14001

Smernice za implementaciju ISO 14001:2015

ISO4001:2004 VS ISO4001:20105STRUKTURA ISO 1400:2015 EMS

Zahtevi ISO 14001

ISO 14001 potvrđuje svoj globalni značaj za organizacije koje žele da posluju u skladu sa prirodom.  Pozitivan uticaj jednog ISO standarda uključuje i unificiranu osnovu za globalno poslovanje i lance snabdevanja, tehničku podršku zakonodavstvu, alat za regionalne integracije – kao što se vidi u zemljama budućim članicama Evropske unije koje su prihvatile međunarodne standarde, olakšan transfer dobre prakse u zemlje u razvoju i ekonomije u tranziciji.

ISO 14001 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine je standard upravljanja zaštite životne sredine, posvećen kontrolisanju rizika zagađenja životne sredine. EMS (Environmental Managemet System) uspostavlja mehanizme koji vremenom smanjuju ove rizike i broj incidenata i jačaju pouzdanost organizacije u ispunjenju zakonskih, i drugih zahteva zaštite životne sredine.

Standardi serije ISO 14000 imaju za cilj da podrže zaštitu životne sredine i da spreče zagađivanja, a zasnovani su na sledećim principima:
● Sistem zaštite životne sredine (EMS) treba da dovede do poboljšanja učinka zaštite životne sredine;
● Poboljšanje treba da bude stalno;
● Kada prvi put uspostavlja sistem zaštite životne sredine, organizacija treba da počne od onoga šta je očigledna korist, a to je usaglašenost sa zakonom;
● Kada EMS dobije svoj oblik, mogu se primeniti postupci za njegovo dalje poboljšavanje;
● Integrisanje EMS sa ostalim sistemima upravljanja može dovesti do veće efikasnosti celokupnog sistema;
● Sistem upravljanja kvalitetom se zasniva na mehanizmu stalnog poboljšavanja, koji je poznat kao Demingov krug ili ciklus stalnog poboljšavanja, kao i kod ISO 9000.

Serija ISO 14000 se sastoji iz dva standarda:
● ISO 14001 – Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine – Zahtevi, i
● ISO 14004 – EMS, Opšte smernice o principima, sistemima i tehnikama podrške.

Svrha ova dva standarda je:
● ISO 14001, ocenjivanje menadžmenta sistema, i
● ISO 14004, smernice za primenu zahteva standarda.

ISO 14004 je sličan po sadržaju sa ISO 14001, ali su svakom poglavlju pridodate smernice i ilustracije kako bi se olakšala primena ISO 14001.

Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001 je upravljački alat koji omogućava organizaciji bilo koje veličine da:

● identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu,
● poboljša odnos prema životnoj sredini,
● implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.
Implementacija Sistema upravljanja zaštitom životne sredine može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan ogranak ili na samo jedan radni proces, a izbor uglavnom zavisi od potrebe kompanije.

Uvođenje ISO 14001