ISO 22000:2018

Smernice za implementaciju ISO 22000:2018

ISO 22000:2018
Sistem Menadžmenta za Bezbednost Hrane

Cilj ove stranice je da pruži informacije o ISO 22000 standardu za različite korisnike i zainteresovanim stranama.

Standard ISO 22000:2018 je sistem menadžmenta za bezbednost hrane koji određuje zahteve koje organizacije moraju da ispune u celokupnom lancu proizvodnje i prometu hrane. Zbog toga, ISO 22000:2018 standard specificira zahteve koje sistem menadžmenta za bezbednost hrane mora da ispuni, da bi se osigurali bezbedni proizvodi za krajnjeg potrošača i povećalo zadovoljstvo korisnika.

U mnogim evropskim zemljama je već uveliko zauzeo mesto HACCP-a u oblasti prehrambene industrije, a osnova ISO 22000 standarda su principi HACCP sistema za pružanje bezbednog krajnjeg prehrambenog proizvoda i menadžment kvaliteta ISO 9001:2015.

ISO 22000:2018 je usaglašen standard za sve organizacije širom sveta, u celokupnom lancu proizvodnje i prometu hrane. Standard mogu primeniti sve organizacije u oblasti proizvodnje i prometu hrane, uključujući proizvodnju stočne hrane i poljoprivredu, dobavljače neprehrambenih proizvoda i usluga, kao što su proizvođači opreme i ambalaže, kao i davaoci logističkih usluga.

ISO 22000 je pogodan za organizacije svih veličina i kao što je prikladan za pekare sa 10 zaposlenih, tako je prikladan i za međunarodne proizvođače hrane ili supermarkete koji zapošljavaju hiljade radnika.

SMERNICE I UVOĐENJE ISO_22000:2018

IMPLEMENTACIJA ISO 22000:2018

S obzirom na to da je HACCP kao sistem teško primenljiv na velike proizvodne ili prodajne lance, da bi mogao uspešno da funkcioniše zahteva implementaciju ISO 9001:2015, a samim tim i dodatne rashode za preduzeće. Da bi se izbegli ovi nedostaci HACCP u primeni, u velikim preduzećima koja se bave prehrambenom industrijom, došlo je do izražene potrebe za stvaranjem jednog novog standarda kao što je ISO 22000:2018.

ISO 22000 u sebi integriše ne samo HACCP i ISO 9001:2015 već se bavi predviđanjima i analizom velikog broja spoljnih faktora i opasnosti koji, ne samo što mogu da ugroze bezbednost hrane, već mogu negativno da utiču i na proizvodni proces, finansije preduzeća i zaposlene.

ISO 22000:2018 može da se implementira samostalno ili paralelno sa drugim sistemima kvaliteta kao što su ISO 9001:2015  sa kojima je potpuno uskladljiv, a postoji mogućnost ugrađivanja i u već postojeće procese kontrole kvaliteta.

Sertifikacija ISO 22000:2018

Da bi se izvršila sertifikacija ISO 22000:2018 potrebno je zvanično izvršiti proveru da li su ispunjeni svi zahtevi vezani za standard, kao i ciljevi i politika poslovanja kompanije. Sertifikaciju vrše nezavisna međunarodna sertifikacion tela.

Proces sertifikacije je složeniji u odnosu na sertifikaciju HACCP sistema, s tim da sticanje sertifikata ISO 22000:2018 daje veliki ugled preduzeću i priznat je na internacionalnom nivou.


Integrisani Sistem Menadžmenta ISO 22000:2018
(HACCP/ISO9001)

Ova je grupa međunarodnih standarda koja obuhvata sve organizacije u lancu ishrane i definiše zahteve sistema menadžmenta bezbednosti hrane. Standard ISO 22000:2018 ima za osnovu principe HACCP sistema za dobijanje finalnog prehrambenog proizvoda u potpunosti poštujući standarde bezbednosti: praćenje, proučavanje i opis proizvodnog procesa radi preventive ili uspostavljanja kontrole u slučaju rizika za bezbednost hrane, sprovođenje analize, procena i uspostavljanje kontrole, menadžmenta i raspolaganje resursima.

Posledice neispravne hrane mogu biti ozbiljne,  a ISO 22000:2018 standard (Sistema menadžmenta bezbednosti hrane) pomoćiće organizacijama da identifikuju opasnosti po bezbednost proizvodnje ali i da obezbedi kontrolu proizvoda. Globalno tržište čini da mnogi od današnjih prehrambenih proizvoda u više navrata prelaze nacionalne granice, međunarodni standardi poput ovog su potrebni kako bi se osigurala sigurnost globalnog lanca snabdijevanja hranom.

Sistem menadžmenta bezbednosti hrane zahteva od organizacije da: Definiše oblasti Sistema menadžmenta bezbednosti hrane, Dokumentuje Sistem menadžmenta bezbednosti hrane, Razvije interne i eksterne komunikacije sa nadležnim i zainteresovanim stranama vezanim za bezbednost hrane, Razvije sistem za bezbednost hrane koje će omogućiti identifikaciju i kontrolu svih rizika vezanih za bezbednost hrane, Utvrdi procedure za postupanje prilikom potencijalnog vandrendnog stanja koje može da utiče na bezbednost hrane.

U okviru implementacije ISO 22000:2018  potrebno je obezbediti sve neophodne informacije potrebne za analizu opasnosti, kako bi se mogućim opasnostima moglo upravljati i kako bi se uspostavio sistem za njihovo kontrolisanje. Kombinacije kontrolnih mera se sprovode uz pomoć unapred zahtevanih programa i/ili uz pomoć HACCP planova. Takođe, je neophodna primena sistema za sledljivost radi brzog i efikasnog povlačenja proizvoda u slučaju identifikacije opasnosti u bilo kom stadijumu upravlaja hranom koji se sprovodi kroz procedure menadžmenta kvaliteta ISO 9001:2015 kao sastavnog dela ovog standarda.


Globalna prehrambena industrija je konstantno u razvoju i postoji potreba za generičkim standardom kao što je  ISO 22000 koji će obuhvatiti celokupan lanac kontrole – hrane, počev od primarne proizvodnje pa sve do potrošača. ISO 22000 ima prednost u odnosu na mnoge privatne standarde jer pokriva sve organizacije.

Cilj ISO 22000 je da uskladi na globalnom nivou zahteve za bezbednost hrane. Posebno je namenjen za primenu od strane organizacija koje traže više fokusiran, koherentan i integrisan sistem upravljanja bezbednošću hrane nego što je normalno u skladu sa zakonom i teže izvozu na druga tržišta.

SO 22000 porodica sadrži niz standarda,  svaki od njih se fokusira na različite aspekte upravljanja bezbednošću hrane.

ISO 22000: 2018 sadrži ukupne smernice za upravljanje bezbednošću hrane.
ISO 22004: 2014 pruža generičke savete o primeni ISO 22000
ISO 22005: 2007 fokusira na sledivost hrane i hrane u lancu
ISO / TS 22002-1: 2009 sadrži posebne zahteve za proizvodnju hrane
ISO / TS 22002-2: 2013 sadrži posebne zahteve za ugostiteljstvo
ISO / TS 22002-3: 2011 sadrži posebne zahteve za uzgoj
ISO / TS 22002-4: 2013 sadrži posebne zahteve za proizvodnjupakovanje hrane
ISO / TS 22003: 2013 daje smernice za reviziju i tela za sertifikovanje

SNIMAK STANJA I USLUGA UVOĐENJA
ISO 22000

UVODJENJE STANDARDA ISO 22000