Obrazovanje & Treninzi

Education Center – ACCVIS

Dobrodošli u Centru za obuku ACCVIS. Mi razumemo poslovni uspeh i da on počinje sa ljudima. Mi svakodnevno kroz proces implementacije i sertifikacije vršimo interno ili externo ocenjivanje zaposlenih i procesa u kompanijama, tako da možemo iskreno proceniti performanse vaših zaposlenih i unaprediti iste.

Kako možemo pomoći organizacijama da budu uspešnije !

Bez obzira da li ste u proizvodnji ili uslugama, u razvijenom svetu ili rastu ekonomije, u velikim kompanijama ili malim…, sve što jednoj organizaciji treba da unapredi svoje zaposlene i njihovo znanje, mi Vam može pružiti! Naše usluge su dizajnirane kako bi se uskladile s svakim klijentom i sadrže sve što treba preduzeti kako bi polaznici usvojili najbolje prakse. Prenećemo naše iskustvo kako to postići i osigurati da se i dalje u toku poslovanja usvojene navike koriste i postanu navike.

ACCVIS se zajedno sa svojim parnetima i nezavisninm timom stručnjaka bavi ekonomskim zahtevima moderne ekonomije, oblikovanim kroz standarde ili zahteve klijenenata, poslovne procese ili vaš poslovni potencijal. Implementiramo ove zahteve u formatu koji vam je potreban za organizaciju i da istevremeno omogući dinamičanu integraciju standarda.

U saradnji sa partnerima ACCVIS vrši obuku pod akreditacijom RABQSA (SAD)/ Exemplar Global – lidera u svetu za obuke navedene standarda:

Sistem menadžmenta kvalitetom – ISO 9001
Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001
Sistem menadžmenta IT servisa – ISO 20000
Sistem menadžmenta kontinuiteta poslovanja – ISO 22301
Sistem menadžmenta bezbednosti informacija – ISO 27001

Uz periodično otvorene termine za obuku, nudimo InHouse Induvidual kao još jednu mogućnost. In-house obuke pogodne su za manje ili veće grupe iz iste organizacije, tj. kada organizacije žele da obuče veći broj polaznika ili imaju specifične zahteve. RABQSA (USA) / Exemplar Global kursevi upravo odgovaraju ovim zahtevima, jer se organizuju za svaku firmu zasebno, a program predavanja se posebno osmišljava kako bi odgovorio na specifične zahteve i poslovanje iste.

Prednosti ovih vrsta obuka su prilagođenost obuke u skladu sa potrebama Vaše kompanije, ušteda na troškovima, pristupačna cena, prilagodljivost termina obuke (obuka se održava u dogovoru sa Vama, u terminima koji Vama odgovaraju), ne narušava se svakodnevno poslovanje Vaše firme (mogućnost održavanja u Vašem ili našem poslovnom prostoru).