ISO 14001:2015 EMS Sertifikat

SERTIFIKAT ISO 14001

Sertifikacija ISO 14001:2015
Sistemi menadžmenta životnom sredinom

Obezbedite ISO 14001:2015 EMS sertifikat u kratkom roku.

Vršimo uslugu usaglašavanja procedura sa zahtevima Environmental Management Systems-a  i sprovodimo sve neophodSavene radnje uz garanciju uspešnog audita i sertifikacije u oblasti menadžmenta životnom sredinom.

Ostvarite poseban popust na cenu sertifikacije kroz integrisani model implementacije IMS-a (ISO 9001 i ISO 14001)

Koraci u procesu sertifikacije:

  • Prijava kod sertifikacione kuće – Podnošenje zahteva
  • Interni Audit – Provera u okviru organizacije
  • Provera usaglašenosti od strane sertifikacione kuće – Externi audit
  • Ocena usaglašenosti – Korektivne mere ako se zahtevaju
  • Izdavanje sertifikata u najkraćem roku

CENE SERTIFIKACIJE
POŠALJITE UPIT ZA CENU SERTIFIKACIJE ISO 14001
Saznajte koji su najpovoljniji uslovi i cena za sertifikaciju standarda ISO 14001:2015!?

IMPLEMENTACIJA ISO 14001

Ispratite link da bi saznali kako u nekoliko koraka da ispunite sve zahteve za sertifikaciju ISO_14001:2015

KORISNIČKI CENTAR
(+381) 0600 222 847

ISO 14001:2015 je međunarodno priznati standard, napravljen kao standard koji definiše način na koji se sistem za upravljanje zaštitom životne sredine uvodi u svako preduzeće ili organizaciju. Usaglašava se sa pravnim regulativam i ekološkim propisima, sa ciljem da kompanijma omogući da vode računa o svom okruženju i u isto vreme pokažu svoju ekološku odgovornost i pozitivan uticaj na životnu sredinu.

UVODJENJE STANDARDA ISO 14001

SERTIFIKACIJA ISO 14001

Šta je ISO 14001:2015 standard ?

Sertifikat ISO 14001:2015 je potvrda kojom dokazujete usklađenost vašeg sistema sa zakonom RS i zahtevima standarda ISO 14001.

Kada je ekologija i očuvanje životne sredine tema ISO 14001:2015 Environmental Management Systems predstavlja zahtev u skoro svim javnim raspisima ili da započnete saradnju sa društveno odgovornim kompanijama na tržištu. Sertifikat ISO 14001 je dokaz da vaša organizacija vodi računa o svom okruženju i u isto vreme pokažete svoju ekološku odgovornost i uticaj na životnu sredinu, ali i da ispunjava zakonom definisane pravne i regulatorne propise.! Ispratite smernice za uključivanje mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u lance dobavljača.

Kako sertifikovati ISO 14001:2015 kroz IMS ?

Uvođenje IMS (integrisanom menadžment sistema) pruža mnoge prednosti, apored ISO 14001:2015 čini ga i ISO 9001:2015  koji je međunarodni standard posvećen sistemima upravljanja kvalitetom (QMS). Ako posmatramo strukturu ISO 9001:2015 ona ocrtava okvir za poboljšanje kvaliteta i pruža smernice za svaku organizaciju koja želi da pruži proizvode i usluge koji dosledno ispunjavaju zahteve i očekivanja kupaca kao i drugih relevantnih zainteresovanih strana na najefikasniji mogući način.

ISO 9001:2015 ouhvata procese, resurse, sredstva i kulturne vrednosti koji podržavaju cilj zadovoljstva korisnika i organizacione efikasnosti. ISO 9001:2015 ne diktira šta bi ciljevi organizacije trebali biti ili kako ih postići. Drugim rečima, nikome ne govori kako da vodi svoj posao. To je fleksibilan standard koji omogućava svakoj organizaciji da sama definiše svoje ciljeve i pridržavanje standarda.

Integrisani sistem upravljanja IMS ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 kombinuje sve aspekte oba sistema, procesa i standarda organizacije u jedan pametan sistem. Ovo spajanje omogućava preduzeću da pojednostavi upravljanje, uštedi vreme i poveća efikasnost baveći se svim elementima sistema upravljanja u celini.

Dodatne informacije  ISO 14000 >>>

Smernice kako jednostavno implementirati i sertifikovati ISO 14001:2015 EMS

UVODJENJE I SERTIFIKACIJA STANDARDA

VIŠE OD 25 GODINA POSTOJANJA I ISKUSTVA U PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA IZ OBLASTI IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE STANDARDA DAJE NAM MOGUĆNOST DA VAM PRUŽIMO GARANCIJU USPEŠNE SERTIFIKACIJE!

DOSTUPNA LISTA STANDARDA ZA SERTIFIKACIJU