ISO 9001:2015 QMS Sertifikat

SERTIFIKAT ISO 9001

Sertifikacija ISO 9001:2015
Sistem menadžmenta kvalitetom

Pružamo uslugu usaglašavanja procedura sa zahtevima Quality Management Systema i sprovodimo za Vas sve neophodne radnje uz garanciju uspešnog audita i sertifikacije u oblasti menadžmenta kvalitetom prema zahtevima ISO 9001:2015

Dugogodišnja saradnja sa međunarodno akreditovanim sertifikacionim kućama omogućava nam da u kratkom roku za Vas podnesemo zahtev i uspešno sertifikujemo vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu.

Koraci u procesu sertifikacije:

  • Prijava kod sertifikacione kuće – Podnošenje zahteva
  • Interni Audit – Provera u okviru organizacije
  • Externi audit – Provera usaglašenosti od strane sertifikacione kuće
  • Ocena usaglašenosti – Korektivne mere ako se zahtevaju
  • Izdavanje sertifikata u najkraćem roku

CENE SERTIFIKACIJE
POŠALJITE UPIT ZA CENU SERTIFIKACIJE ISO 9001
Saznajte koji su najpovoljniji uslovi i cena za sertifikaciju standarda!?

Sertifikacija ISO 9001:2015 QMS

SERTIFIKACIJA ISO 9001

Šta je ISO 9001:2015 standard ?

Zasnovan na osam principa menadžmenta kvaliteta, ISO 9001 standard definiše način poslovanja organizacije radi ispunjenja zahteva njenih klijenata i zaitneresovanih strana.

Implementacija i sertifikacija QMS sistema predstavlja stratešku odluku koja će vam omogućiti da neprekidno poboljšavate opšti učinak i fokusirate se na kvalitet proizvoda i usluga.

Sertifikat je zahtev  “Lista odobrenih isporučilaca” (Vodič za uključivanje MSPP u lance dobavljača)

Dolaskom stranih investitora u Srbiju, ISO sertifikati postaju preduslov saradnje i najčešći su prvi preduslov da budute uključeni na listu potencijalnih kandidata za isporučioce OEM (Original Equipment Manufacturer) proizvoda. Dobijanje potvrde – sertifikata ISO 9001 podrazumeva implementaciju QMS zahteva u vašem poslovanju! Ispratite smernice za uključivanje mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u lance dobavljača.

Dodirom na ikonicu pošaljite zahtev za cenu i uslove uvođenja i /ili sertifikacije ISO_9001
i obezbedite sertifikat po najpovoljnijim uslovima u kratkom roku!

 

Ispratite link na baneru za smernice kako jednostavno implementirati i sertifikovati ISO 9001:2015 QMS

IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA STANDARDA

VIŠE OD 25 GODINA POSTOJANJA I ISKUSTVA U PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA IZ OBLASTI IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE STANDARDA DAJE NAM MOGUĆNOST DA VAM PRUŽIMO GARANCIJU USPEŠNE SERTIFIKACIJE!

DOSTUPNA LISTA STANDARDA ZA SERTIFIKACIJU