ISO 45001:2018 OH&S Implementacija

UVODJENJE ISO STANDARDA

ISO 45001:2018 Implementacija
Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

Vršimo uslugu uvođenja standarda ISO 45001:2018 OH&S Occupational health and safety Management Systems.

Ispoštujte rok da na vreme izvršite prelazak na ISO 45001:2018 OHS!  Nova verzija predstavlja nadogradjene i poboljšane  ISO 18001 OHSAS procedure i zahteve.

Standard ISO 45001:2018 OH&S će u vašoj organizaciji :

  • Poboljšati sigurnost zaposlenih
  • Smanjiti rizike na radnom mestu i stvoriti bolje i sigurnije uslove rada
  • Obezbedite sebi jedan od budućih preduslova u raspisima na javnim radovima
  • Postignete veće zadovoljstvo Vaših zaposlenih
  • Povećajte efikasnost u poslovanju – smanjite rizike  …

Organizacija koja uz našu pomoć implementira sistem menadžmenta kvalitetom može da započne postupak sertifikacije uz garancije da će uspešno proći ocenjivanje i u najkraćem oku dobiti sertifikat ISO 45001:2018

Uvodjenje standarda ISO 45001:2018

Uvodjenje standarda ISO 45001:2018

SERTIFIKACIJA ISO 45001

Kako do ISO 45001:2018 sertifikata !

25 godina duga saradnja sa Međunarodno akreditovanim sertifikacionim kućama omogućava nam da u kratkom roku podnesemo zahtev i uspešno sertifikujemo vašu firmu.

ISO zahtevi za implementaciju standarda ISO 45001:2018 

Proverite cenu sertifikacije pre potpisivanja ugovora!

Pozovite naš korisnički centar i obezbedite najpovoljnije uslove implementacije i sertifikacije na tržištu. Konsultantska kuća ACCVIS vam pruža uslugu uvodjenja i za vas sprovodi sve neophodne radnje u cilju uspešnog audita i sertifikacije u oblasti menadžmenta bezbednošću na radu ISO 45001:2018.

Po principu ključ u ruke, donosimo vam sva rešenja i uvodimo neophodne procedure prema zahtevima standarda u skladu sa vašim poslovanjem i uvedenim postojećim procesima. Jednostavan i lak generički model je dokazano rešenje, prihvaćeno od strane svih sertifikacionih kuća.

Dugogodišnja saradnja sa Međunarodno akreditovanim sertifikacionim kućama omogućava nam da u kratkom roku podnesemo zahtev i uspešno sertifikujemo vašu firmu

CENA UVODJENJA ISO 45001:2018

KAKO DO NAJPOVOLJNIJE CENE STANDARDA

Tržišna cena uvođenja ISO 45001:2018 (implementacija) se formira prema veličini i broju operacija jedne organizacije, nivoa složenosti postupaka i uvedenih procedura u poslovanju prema zahtevima standarda. Razvili smo generičke modele kako bi vam olakšali proces uvodjenja i smanjili troškove implementacije.

Pozovite naš korisnički centar na 0600_222_847 ili pošaljite zahtev na e-mail office@accvis.com, kako bi Vam obezbedili najpovoljnije uslove i cenu na tržištu za uvodjenje i sertifikaciju standarda ISO 45001.

ISO 45001 OH&S Occupational health and safety Management Systems

Ispratite link i saznajte koji su sve zahtevi standarda ISO 45001

Budite uvek korak ispred konkurencije i ne propustite priliku da jednostavno i brzo da dobijete sertifikat ISO 45001:2018.

VIŠE OD 25 GODINA POSTOJANJA I ISKUSTVA U PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA IZ OBLASTI IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE STANDARDA DAJE NAM MOGUĆNOST DA VAM PRUŽIMO GARANCIJU USPEŠNE SERTIFIKACIJE!

DOSTUPNA LISTA STANDARDA ZA IMPLEMENTACIJU I SERTIFIKACIJU