NOVO IZDANJE ISO 9001:2015 – Sistem Menadžmenta Kvalitetom

NOVO IZDANJE ISO 9001:2015 – Sistem Menadžmenta Kvalitetom

REVIZIJA STANDARDA ISO 9001
NOVO IZDANJE
Sistem menadžmenta kvalitetom

ISO 9001:2015  predstavlja najnoviju verziju standarda kojim se omogućava povezivanje svih delova organizacije u jedan dobro definisan sistem usmeren ka zadovoljavanju zahteva klijenata.

Zadnja bitna revizija standard ISO 9001 bila je 2000 godine., 2008 godine. napravljene su samo manje izmene i dopune, tako da postojeća verzija ne obuhvata realne promene, a koje su se dogodile u zadnjih desetak godina. U nacrtima dopunjenog standard ISO 9001:2015 koji objavljen u drugoj polovini 2015 god. vidljive su značajne promene. ISO 9001:2015 postavlja niz kriterijuma za sistem upravljanja kvalitetom. Ovaj standard može se implementirati od strane bilo koje organizacije, velike ili male, bez obzira na polje njenog delovanja. Ovo je najčešće primnjivani standard, i suštinski predstavlja temelj za nadogradnju svih ostalih. Do danas je preko milion kompanija i organizacija u više od 170 zemalja uvidelo prednosti i benefite implementacije standard i certifikovalo svoje procese kroz ISO 9001 standard.

USKLADITE SVOJE PROCESE NA VREME

Ne bez razloga cela svetska javnost poslednjih meseci koristi opis pripreme novog ISO 9001:2015 kao “najveći događaj od izdavanja ISO 9001”. Ovo se ne odnosi samo na najavu nove verzije standarda već se ovaj opis može nadovezati na značajne izmene koje uključuju i polaze od “ISO/IEC Directives, Part 1 — Consolidated ISO Supplement — Procedures specific to ISO”, i Aneks SL koji je nasledio ISO Guide 83 i prethodni ISO Guide 72. Ovaj osnovni dokument uvodi u ISO praksu izdavanja Dodataka ( Suppliment) i Aneksa (Annex) od kojih su svakako za praksu najiteresantniji SL za menadžment sisteme, na bazi koga je već izvršena izmena i izrada novih standarda.

U poredjenju sa predhodnim verzijama u ISO9001:2015 promene idu od same strukture dokumenta koji su sad u skladu s novom strukturom koja donosi ujednačenu terminologiju i omogućava lakšu integraciju različitih sistema. Cilj je povećati jasnoću i dostupnost procesa a smanjiti prostor za proizvoljne interpretacije. Uz to izraz „proizvod“ zamenjen je s „roba i usluge“ kako bi se smanjila postojeća pristranost prema kompanijama koje se bave fizičkim proizvodima, te će u buduće ova norma biti primenjiva za organizacije svih vrsta.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*