ISO 27001:2013 ISMS Sertifikat

SERTIFIKAT ISO 27001

Sertifikacija ISO 27001:2013 ISMS
Menadžment
bezbednošću informacija

Sertifikat ISO 27001 je garancija da je standard primenjen u organizaciji.  Predstavlja medjunarodnu potvrdu da će organizacija obezbediti sistematski pristup za identifikovanje i borbu protiv čitavog niza potencijalnih rizika kojima su izložene informacije organizacije.

Kompanije, javna preduzeća i državni organi vlasti koji prikupljaju i obrađuju podatke o lličnosti, a pritom ih čuvaju u elektronskim bazama podataka, trebalo bi da teže uvođenju i sertifikaciji standarda ISO 27001 kako bi stvorili okvire i poštovali zakone. ISO 27001 najčešće predstavlja najbitniji standard ISO serije u javnoj upravi.

Koraci u procesu sertifikacije:

  • Prijava kod sertifikacione kuće – Podnošenje zahteva
  • Interni Audit – Provera u okviru organizacije
  • Externi audit – Provera usaglašenosti od strane sertifikacione kuće
  • Ocena usaglašenosti – Korektivne mere ako se zahtevaju
  • Izdavanje sertifikata u najkraćem roku

Postupak sertifikacije obuhvata pregled dokumenata i sertifikacionu proveru. Provera se odnosi na uspostavljenost i dokumentovanost sistema menadžmenta bezbednošću informacija, na primeni i efikasnosti sistema, ispunjavanju zahteva standarda ISO/IEC 27001, ispunjenosti zakonskih zahteva i zahteva zainteresovanih strana. Napisan je u formi zahteva koje organizacija mora da ispuni ukoliko želi da dobije sertifikat.

Sertifikacija ISO 27001:2013

SERTIFIKACIJA ISO 27001

Rokovi i cene za sertifikaciju ISO 27001

Tržišna cena sertifikacije ISO 27001 se formira prema veličini i broju operacija jedne organizacije, nivoa složenosti postupaka i uvedenih procedura u poslovanju. U mogućnosti smo da odgovorimo na sve zahteve tržišta i verujemo da su naše cene i rokovi najpovoljniji na tržitu kada je sertifikacija u pitanju.

Pozovite naš korisnički centar ili pošaljite zahtev na e-mail office@accvis.com, kako bi vam obezbedili najpovoljnije uslove i cenu za sertifikaciju standarda ISO 27001.

Kako i gde najlakše sertifikovati ISO 27001 ?

Konsultantska kuća ACCOUNT VIS za vas sprovodi sve neophodne radnje u cilju uspešnog audita i sertifikacije u oblasti menadžmenta bezbednosti informacija.

Organizacija koja uz našu pomoć implementira sistem menadžmenta bezbednošću i ispravnošću hrane može da započne postupak sertifikacije uz garancije da će uspešno proći ocenjivanje i u najkraćem roku dobiti Sertifikat ISO 27001.

Dugogodišnja saradnja sa Međunarodno akreditovanim sertifikacionim kućama omogućava nam da u kratkom roku podnesemo zahtev i uspešno sertifikujemo vašu firmu.

Ispratite link i uputite se u zahteve ISO 27001:2013 standarda

NAJPOVOLJNIJI USLOVI ZA UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU ISO STANDARDA

VIŠE OD 25 GODINA POSTOJANJA I ISKUSTVA U PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA IZ OBLASTI IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE STANDARDA DAJE NAM MOGUĆNOST DA VAM PRUŽIMO GARANCIJU USPEŠNE SERTIFIKACIJE!

DOSTUPNA LISTA STANDARDA ZA SERTIFIKACIJU