ISO 22000:2018 Sertifikat

SERTIFIKAT ISO 22000

Sertifikacija ISO 22000:2018
Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane

Sertifikat ISO 22000 Food safety management je potvrda uvedenog sistema kontrole i uspešnog upravljanja procesima koji se tiču bezbednosti hrane.

 

Pružamo uslugu konsaltinga i pripremne radnje u cilju uspešnog sprovođenja audita i sertifikacije Menadžmenta bezbednošću hrane. Vršimo obuku zaposlenih i druge neophodne radnje u cilju uspešne sertifikacije ISO 22000:2018.

Koraci u procesu sertifikacije:

    • Prijava kod sertifikacione kuće – Podnošenje zahteva
    • Interni Audit – Provera u okviru organizacije
    • Provera usaglašenosti od strane sertifikacione kuće – Externi audit
    • Ocena usaglašenosti – Korektivne mere ako se zahtevaju
    • Izdavanje sertifikata u najkraćem roku

Veliki trgovački lanci kao što su Metro, Tesco, Lidl, Auchan… kao preduslov zahtevaju da implementirate Food safety management standard ukoliko želite da se nadjete na listi odobrenih dobavljača, a Vaš proizvod u njihovoj ponudi i na rafovima.  Standard ISO 22000 pruža nivo dodatne sigurnosti u globalnoj lanacu snabdevanja i proizvodnje prehrambenih proizvoda. Pomaže organizacijama da identifikuju i kontrolišu opasnosti po sigurnost hrane, istovremeno radeći zajedno drugim standardima kao što su HACCP i ISO standard 9001.

Sertifikat ISO 22000 Food safety management

CENA I USLOVI

Ime i prezime*

Naziv vaše organizacije*

Kontakt telefon*

E-mail *

Zahtev za ponudu* (standard/uvođenje/sertifikacija)

Sadržaj poruke (informacije)

Saglasan sa uslovima o zaštiti ličnih podataka

 

 

ISO 22000 2018 Food Safety

Ispratite link i saznajte koji su sve zahtevi standarda ISO 22000

Food safety management predstavlja međunarodno priznati sistem koji se bavi bezbednošću i ispravnošću hrane, primjenjiv na sve vrste kompanija bez obzira na veličinu ili proizvode.

KAKO DO NAJPOVOLJNIJE CENE
SERTIFIKAT ISO 22000:2018

Tržišna cena uvođenja ISO 22000:2018 standarda (implementacija zahteva) se formira prema veličini i broju operacija jedne organizacije, nivoa složenosti postupaka i uvedenih procedura u poslovanju prema zahtevima standarda. Razvili smo generičke modele kako bi vam olakšali proces uvodjenja i smanjili troškove implementacije.

Pozovite naš korisnički centar ili pošaljite zahtev na e-mail office@accvis.com, kako bi Vam obezbedili najpovoljnije uslove i cenu na tržištu za uvodjenje i sertifikaciju standarda ISO 22000:2018.


Korisnički Centar ACCVIS
(+381) 0600 222 847

SERTIFIKAT ISO 22000

Kako i gde najlakše sertifikovati ISO 22000:2018 ?

Tržišna cena sertifikacije ISO 22000:2018 se formira prema veličini i broju operacija jedne organizacije, nivoa složenosti postupaka i uvedenih procedura u poslovanju. U mogućnosti smo da odgovorimo na sve zahteve tržišta i verujemo da su naše cene i rokovi najpovoljniji na tržitu kada je sertifikacija u pitanju.

Pozovite naš korisnički centar ili pošaljite zahtev na e-mail office@accvis.com, kako bi vam obezbedili najpovoljnije uslove i cenu za  sertifikaciju standarda ISO 22000:2018.

Šta sadrži ISO 2200:2018 ?

Zahtevi za bezbednošću hrane vrše pritisak na proizvođače i distributere da razviju sistem upravljanja bezbednošću hrane koji je baziran na HACCP‐u i menadžmentu kvaliteta kakav je ISO 9001:2015.

Standardom ISO 22000:2018 utvrđuju se zahtevi za sistem upravljanja bezbednošću hrane kada organizacija u lancu hrane treba da pokaže svoju sposobnost da upravlja opasnostima po bezbednost hrane kako bi se osiguralo da je hrana bezbedna u trenutku potrošnje od strane ljudi.

ISO 22000 kombinuje sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:20015 sa sistemom bezbednosti prehrambenih procesa HACCP. Pored snažnog fokusa na korisnike i primene efikasnih poslovnih praksi za kontrolu procesa i doslednost kvaliteta, i jedne i druge zahtevaju potrebu za stalnim praćenjem i procenjivanjem.

Ocena ispunjenosti kriterijuma koje zahteva ISO 22000:2018 vrši se pregledom uvedenih procesa i izveštaja za uspostavljene kontrole koje se vrše na osnovu nacionalnih standarda i drugih oblika sertifikacije koji su obavezni u nekim stadijumima prehrambenog lanca.

ISO 22200:2018 procedure mogu vam pomoći da poboljšate kvalitet svog poslovanja, poboljšate bezbednost proizvoda i povećate produktivnost. Integrisano upravljanje sa zajedničkim zadacima i procesima znači da bi se mogli smanjiti troškovi i vreme potrebno za implementaciju i održavanje vašeg sistema. Sprovođenjem samo jedne revizije i jednog pregleda rukovodstva, možete uštedeti i vreme i novac.

Implementacija ISO 22000

Ispratite link i saznajte kako da jednostavno i brzo uvedete ISO 22000

Korisnički Centar
+ 381 (0) 600 222 847

Dugogodišnja saradnja sa Međunarodno akreditovanim sertifikacionim kućama omogućava nam da u kratkom roku podnesemo zahtev i uspešno sertifikujemo vašu firmu.

Organizacija koja uz našu pomoć implementira zahteve menadžmenta bezbednošću i ispravnošću hrane može da započne postupak sertifikacije uz garancije da će uspešno proći ocenjivanje i u najkraćem roku dobiti Sertifikat ISO 22000:2018

UVODJENJE STANDARDA ISO 22000

VIŠE OD 25 GODINA POSTOJANJA I ISKUSTVA U PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA IZ OBLASTI IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE STANDARDA DAJE NAM MOGUĆNOST DA VAM PRUŽIMO GARANCIJU USPEŠNE SERTIFIKACIJE!

DOSTUPNA LISTA STANDARDA ZA SERTIFIKACIJU