ISO 27701:2019 Sertifikat

SERTIFIKAT ISO 27701

Sertifikacija ISO 27701:2019 PIMPS
Sistemi m
enadžmenta privatnošću informacija

Sertifikat ISO 27701 dokaz poštovanja GDPR direktive koja je obuhvaćena standardom ISO 27701 Privacy information managemen.

Pružamo uslugu konsaltinga i pripremne radnje u cilju uspešnog sprovođenja audita i sertifikacije u oblasti menadžmenta privatnošću informacija. Vršimo obuku zaposlenih i druge neophodne radnje u cilju uspešne sertifikacije ISO 27701:2019.

Sertifikat ISO/IEC 27701 Privacy information management dokazuje da je vaša organizacija uložila u ljude, procese i tehnologiju kako bi zaštitila podatke i podatke vaše organizacije. Ovaj standard se oslanja na Uredbu Evropske Unije o zaštiti podataka (GDPR) koja je stupila na snagu 25. Maja 2018. godine, ali i na doneti  ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI kojim je Srbija uskladi svoje zakonodavstvo sa GDPR zahtevima.

Koraci u procesu sertifikacije:

  • Prijava kod sertifikacione kuće – Podnošenje zahteva
  • Interni Audit – Provera u okviru organizacije
  • Provera usaglašenosti od strane sertifikacione kuće – Externi audit
  • Ocena usaglašenosti – Korektivne mere ako se zahtevaju
  • Izdavanje sertifikata u najkraćem roku

ISO/IEC 27701 je deo proširenja sertifikata ISO/IEC 27001. Organizacije koje planiraju da traže ISO/IEC 27701 sertifikat takođe će morati da imaju ISO/IEC 27001 sertifikat.

Sertifikacija ISO 27701 Sistemi Menadžmenta Privatnošću Informacija

CENA I USLOVI

Ime i prezime*

Naziv vaše organizacije*

Kontakt telefon*

E-mail *

Zahtev za ponudu* (standard/uvođenje/sertifikacija)

Sadržaj poruke (informacije)

Saglasan sa uslovima o zaštiti ličnih podataka

 

 

ISO 27701 Privacy information managemen

Budite uvek korak ispred konkurencije i ne propustite priliku da se na vreme uskladite i dobijete Sertifikat ISO 27701:2019.

 CENA ISO 27701 STANDARDA

GDPR DIREKTIVA

Tržišna cena uvođenja ISO 27001 (implementacija) se formira prema veličini i broju operacija jedne organizacije, nivoa složenosti postupaka i uvedenih procedura u poslovanju prema zahtevima standarda. Razvijamo generičke modele kako bi vam olakšali proces uvodjenja i smanjili troškove implementacije.

Pozovite naš korisnički centar ili pošaljite zahtev na e-mail office@accvis.com, kako bi Vam pripremili ponudu i obezbedili najpovoljnije uslove i cenu na tržištu za uvodjenje i sertifikaciju standarda ISO 27701:2019


Korisnički Centar ACCVIS
(+381) 0600 222 847

VIŠE OD 25 GODINA POSTOJANJA I ISKUSTVA U PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA IZ OBLASTI IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE STANDARDA DAJE NAM MOGUĆNOST DA VAM PRUŽIMO GARANCIJU USPEŠNE SERTIFIKACIJE!

DOSTUPNA LISTA STANDARDA ZA SERTIFIKACIJU