ISO 45001:2018 OH&S Sertifikat

SERTIFIKAT ISO 45001

Sertifikacija ISO_45001:2018 OH&S
Menadžment bezbednošću i zdravljem na radu

Naši konsultanti će vam omogućiti kratak rok i sva neophodna rešenja da u kratkom roku steknete sertifikat ISO 45001 OH&S.

Usaglasite poslovanje sa zahtevima ISO 45001 OHS  i u što kraćem roku uspešno sertifikujte vašu organizaciju – ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems.

Sertifikat ISO 45001:2018 OH&S je potvrda o usklađenosti vašeg sistema u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu sa zakonskim regulativama i zahtevima standarda. Ako vaša organizacija trenutno poseduje ISO 18001 sertifikat, imate rok do oktobra 2021 godine za prelazak na novi ISO 45001 standard.

Koraci u procesu sertifikacije – prelazak na novu verziju:

  • Prijava kod sertifikacione kuće – Podnošenje zahteva za prelazak na 45001
  • Interni Audit – Provera u okviru organizacije
  • Externi audit – Provera usaglašenosti od strane sertifikacione kuće
  • Ocena usaglašenosti – Korektivne mere ako se zahtevaju i dopuna
  • Izdavanje sertifikata ISO 45001:2018 u najkraćem roku

Ime i prezime*

Naziv vaše organizacije*

Kontakt telefon*

E-mail *

Zahtev za ponudu* (standard/uvođenje/sertifikacija)

Sadržaj poruke (informacije)

Saglasan sa uslovima o zaštiti ličnih podataka

 

 

KAKO DO NAJPOVOLJNIJE CENE ISO 45001 STANDARDA

Tržišna cena uvođenja ISO 50001 (implementacija) se formira prema veličini i broju operacija jedne organizacije, nivoa složenosti postupaka i uvedenih procedura u poslovanju prema zahtevima standarda.Razvili smo generičke modele kako bi vam olakšali proces uvodjenja i smanjili troškove implementacije.

Pozovite naš korisnički centar ili pošaljite zahtev na e-mail office@accvis.com, kako bi Vam obezbedili najpovoljnije uslove i cenu na tržištu za uvodjenje i sertifikaciju standarda ISO 45001.


Kontaktirajte ACCVIS korisnički centar i obezbedite najpovoljnije uslove i cenu za implementaciju i sertifikaciju standarda

Korisnički Centar ACCVIS
(+381) 0600 222 847

PRELAZAK NA VERZIJU ISO 45001:2018

Kako da započnete prelazak ukoliko ste sertifikovani sa ISO 18001 OHSAS ?

Postoji mnogo razlika, ali glavna promena je da se ISO 45001:2018 fokusira na interakciju između organizacije i svog poslovnog okruženja dok je OHSAS 18001 bio usredsređen na rukovođenje OHSAS opasnosti i drugim unutrašnjim problemima.

Naši konsultatnti će vam omogućiti kratak rok i sva neophodna rešenja da vaše poslovanje bude što pre usaglašeno sa zahtevima ISO 45001:2018 OHS, ali i da u što kraćem roku uspešno sertifikujete vašu organizaciju.

Smernice za prelazak – ILO-OSH Guidelines

Zašto je ISO 45001:2018 sertifikat važan ?

Primena OHS omogućava organizaciji da zaštiti svoju radnu snagu i druge koji su pod njenom kontrolom, da poštuje pravne zahteve i propise, stalno poboljšava uslove i smanji rizik po zaposlene. Ovo je novi standard iz ISO porodice, a od samog početka je jasno da postaje preduslov koji će se naći na listi zahteva u raspisima na svim većim državnim i javnim infrastrukturnim radovim. Sve češće je i na listi zahteva investitora na svojim projektima kako bi smanjili rizike investicija i troškove osiguranja.

Dodatne korisne informacije u procesu uvođenja ISO 45001

NAJKRAĆI ROKOVI I NAJPOVOLJNIJI USLOVI SERTIFIKACIJE ISO 45001:2018

VIŠE OD 25 GODINA POSTOJANJA I ISKUSTVA U PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA IZ OBLASTI IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE STANDARDA DAJE NAM MOGUĆNOST DA VAM PRUŽIMO GARANCIJU USPEŠNE SERTIFIKACIJE!

DOSTUPNA LISTA STANDARDA ZA SERTIFIKACIJU