ISO 9001:2015 QMS Sertifikat

SERTIFIKAT ISO 9001

Sertifikacija ISO 9001:2015
Sistem menadžmenta kvalitetom

Pružamo uslugu usaglašavanja procedura sa zahtevima Quality Management Systema i sprovodimo za Vas sve neophodne radnje uz garanciju uspešnog audita i sertifikacije u oblasti menadžmenta kvalitetom prema zahtevima ISO 9001:2015

Dugogodišnja saradnja sa međunarodno akreditovanim sertifikacionim kućama omogućava nam da u kratkom roku za Vas podnesemo zahtev i uspešno sertifikujemo vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu.

Koraci u procesu sertifikacije:

  • Prijava kod sertifikacione kuće – Podnošenje zahteva
  • Interni Audit – Provera u okviru organizacije
  • Externi audit – Provera usaglašenosti od strane sertifikacione kuće
  • Ocena usaglašenosti – Korektivne mere ako se zahtevaju
  • Izdavanje sertifikata u najkraćem roku

Sertifikacija ISO 9001:2015 QMS

CENA I USLOVI

Ime i prezime*

Naziv vaše organizacije*

Kontakt telefon*

E-mail *

Zahtev za ponudu* (standard/uvođenje/sertifikacija)

Sadržaj poruke (informacije)

Saglasan sa uslovima o zaštiti ličnih podataka

 

 

Implementacija ISO 9001

Ispratite link na baneru i saznajte koji su sve zahtevi standarda ISO 9001:2015

Budite uvek korak ispred konkurencije i ne propustite priliku da jednostavno i brzo dodjete do sertifikata ISO 9001:2015.

ISO 9001 standard je zasnovan na principima upravljanja kvalitetom, uključujući snažan fokus na klijente, motivaciju i implikacije vrhunskog menadžmenta, procesni pristup i stalno poboljšanje.

U poredjenju sa predhodnim verzijama u poslednjoj verziji promene idu od same strukture dokumenta koji su sad u skladu s novom strukturom koja donosi ujednačenu terminologiju i omogućava lakšu integraciju različitih sistema, a cilj je povećati jasnoću i dostupnost procesa i smanjiti prostor za proizvoljne interpretacije.


Kontaktirajte ACCVIS korisnički centar i obezbedite najpovoljnije uslove i cenu za implementaciju i sertifikaciju standarda

Korisnički Centar ACCVIS
(+381) 0600 222 847

SERTIFIKACIJA ISO 9001

Šta je ISO 9001:2015 standard?

Zasnovan na osam principa menadžmenta kvaliteta, ISO 9001 standard definiše način poslovanja organizacije radi ispunjenja zahteva njenih klijenata i zaitneresovanih strana.

Implementacija i sertifikacija QMS sistema predstavlja stratešku odluku koja će vam omogućiti da neprekidno poboljšavate opšti učinak i fokusirate se na kvalitet proizvoda i usluga.

Sertifikat je zahtev  “Lista odobrenih isporučilaca” (Vodič za uključivanje MSPP u lance dobavljača)

Dolaskom stranih investitora u Srbiju, ISO sertifikati postaju preduslov saradnje i najčešći su prvi preduslov da budute uključeni na listu potencijalnih kandidata za isporučioce OEM (Original Equipment Manufacturer) proizvoda. Dobijanje potvrde – sertifikata ISO 9001 podrazumeva implementaciju QMS zahteva u vašem poslovanju! Ispratite smernice za uključivanje mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u lance dobavljača.

Dodirom na ikonicu pošaljite zahtev za cenu i uslove uvođenja i /ili sertifikacije ISO_9001
i obezbedite sertifikat po najpovoljnijim uslovima u kratkom roku!

 

IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA STANDARDA

VIŠE OD 25 GODINA POSTOJANJA I ISKUSTVA U PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA IZ OBLASTI IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE STANDARDA DAJE NAM MOGUĆNOST DA VAM PRUŽIMO GARANCIJU USPEŠNE SERTIFIKACIJE!

DOSTUPNA LISTA STANDARDA ZA SERTIFIKACIJU