Food Safety – Training Video for HORECA (HACCP)

Food Safety – Training Video for HORECA (HACCP)

PREVENCIJA – EDUKACIJA

HACCP se može primeniti kroz celokupni lanac proizvodnje hrane od primarnog proizvođača hrane do krajnjeg potrošača i njegova primena treba se voditi naučno dokazanim rizicima za ljudsko zdravlje. On se u potpunosti uklapa u koncept “Od njive do trpeze”. Sistem deluje tako da se najpre identifikuju rizične tačke proizvodnje, odnosno tačke u tehnološkom procesu u kojima može doći do kontaminacije proizvoda. Posle određivanja kritičnih tačaka odrede se preventivne mere za njihovu kontrolu koje će sprečiti kontaminaciju.

Food Safety - Training Video for HORECA

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*