FSSC 22000

Smernice za implementaciju FSSC 22000

FSSC 22000
Sistemi upravljanja bezbednošću hrane

Cilj ove stranice je da pruži informacije o FSSC 22000 standardu za različite korisnike i zainteresovane strane.

Od februara 2010. godine, procedure i zahtevi FSSC standarda su priznati od strane međunarodne organizacije za Globalnu bezbednost hrane Inicijativa (GFSI) koja potvrđuje globalnu prepoznatljivost i prihvaćenost prehrambene industrije.

Sa sve većom svetskom populacijom, postoji sve veća potreba za pristupačnim, sigurnim i dobrim kvalitetom prehrambenih proizvoda. Da bi ispunio ovu potrebu, FSSC 22000 pruža pouzdanu platformu za osiguranje robne marke u prehrambenoj industriji.

Glavni faktori koji su pokrenuli razvoj nove verzija su bile:

 • Uključivanje GFSI benčmarking zahteva verzije 2020.1
 • Jačanje procesa licenciranja i Programa integriteta
 • Manje uredničke izmene ili dopune zahteva V5 šeme

Verziju 5.1 svojih zahteva Sertifikacija FSSC 22000 sastoji se od tri komponente, i to ISO 22000, relevantnih specifikacija/a PRP (ISO/TS standardi i BSI PAS) i Dodatnih zahteva FSSC. Ovi zahtevi se moraju uzeti u obzir zajedno sa zahtevanim dokumentima procedura.

U nastavku su smernice kako bi pojasnili uslove za sertifikaciju FSSC 22000 i sagledali zahteve FSSC 22000 sistema upravljanja bezbednošću hrane. Preuzmite svoj besplatni vodič za uvođenje već danas!

ZAHTEVI I SMERNICE ZA
UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU

FSSC 22000

DEO 1 PREGLED ZAHTEVA
Ovaj deo opisuje kontekst procedura i detalje, uključujući zahteve za sertifikaciju FSSC 22000

DEO 2 ZAHTEVI ZA REVIZIJU ORGANIZACIJA
Deo 2.  opisuje zahteve stndarda prema kojima će licencirana tela za sertifikaciju i vrše reviziju Sistema upravljanja bezbednošću hrane (FSMS) ili FSMS i Sistema upravljanja kvalitetom (QMS) organizacije radi postizanja ili održavanja sertifikata za FSSC 22000 ili FSSC 22000-Kvalitet.

DEO 3 ZAHTEVI ZA PROCES SERTIFIKACIJE
Deo 3. opisuje zahteve za izvršenje procesa sertifikacije koji će se sprovesti od strane licenciranih sertifikacionih tela za ocenjivanje FSSC 22000.

DEO 4 ZAHTEVI ZA ORGANIZACIJE SERTIFIKACIJE
Deo 4. opisuje zahteve za licencirana tela za sertifikaciju koja pružaju usluge sertifikacije raznim organizacijama.

DEO 5 ZAHTEVI ZA ORGANIZOVANA TELA
Deo 5. opisuje zahteve za priznata akreditaciona tela koja pružaju usluge akreditacije licenciranim telima za sertifikaciju.

DEO 6 ZAHTEVI ZA ORGANIZACIJE OBUKE
Deo 6. opisuje uslove za organizacije za obuku koje to žele obezbediti svojim klijentima i odobrene kurseve obuke po procedurama FSSC 22000.

ANEXI
Postoji devet aneksa koji su obavezni i neophodni za pravilnu primenu procedura FSSC 22000:

 •  Aneks 1 Izjave o opsegu CB sertifikata
 • Aneks 2 Obrazac izveštaja revizije CB (FSSC 22000)
 • Aneks 3 Obrazac izveštaja revizije CB (FSSC 22000-kvalitet)
 • Aneks 4 Obrasci sertifikata CB
 • Aneks 5 AB opseg sertifikata o akreditaciji
 • Aneks 6 Specifikacije kursa obuke
 • Aneks 7 U obrasce uverenja o obuci
 • Aneks 8 Uslovi za e-učenje za organizacije za obuku
 • Aneks 9 CB Uslovi za upotrebu informacione i komunikacione tehnologije (IKT)

 

Sertifikacija FSSC 22000

Da bi se izvršila sertifikacija FSSC 22000 potrebno je zvanično izvršiti proveru da li su ispunjeni svi zahtevi vezani za standard, kao i ciljevi i politika poslovanja kompanije. Sertifikaciju vrše nezavisna međunarodna sertifikacion tela akreditovan za FSSC. Proces sertifikacije je mnogo složeniji u odnosu na sertifikaciju ISO 22000 sistema, s tim da sticanje sertifikata FSSC 22000 daje veliki ugled preduzeću i priznat je na internacionalnom nivou.

SERTIFIKACIJA FSSC 22000

Konsultantska kuća ACCOUNT VIS za vas sprovodi sve neophodne radnje u cilju uspešnog audita i sertifikacije u oblasti menadžmenta bezbednosti hrane – FSSC 22000.

Šta je FSSC 22000 i kako se sertifikovati ?

Sertifikacija FSSC 22000 sastoji se od tri komponente, i to ISO 22000, relevantnih specifikacija/a PRP (ISO/TS standardi i BSI PAS) i Dodatnih zahteva FSSC.

Posetite stranicu zahevi i procedure na veb stranici u delu FSSC 22000 preuzmite zahteve šeme (besplatno). Uradite samoprocenu i studiju izvoodljivosti u saradnji sa našim konsultantima prema zahtevima FSSC uz moguću podršku licencirane organizacije za obuku za dodatne savete (dobrovoljno).

Obratite nam se da podnesemo zahtev za FSSC 22000 kod licenciranog tela za sertifikaciju. Organizovaćemo inetrnu proveru, apotom audit sistema i objekata za upravljanje bezbednošću hrane od strane sertifikacione kuće i sprovesti sve korektivne mere za nesaglasnosti. Za dodatne savete ili obuke kontaktirajte našu kuću.

Sertifikacija FSSC

Kada se externi audit – provera oceni kao uspešan, sertifikaciono telo će registrovati sertifikat. Sprovedene godišnje revizije nadzora (uključujući jednu nenajavljenu reviziju svake tri godine). Ponovna potvrda svake tri godine.

FSSC 22000 pruža nezavisne procedure i zahteve zasnovane na ISO-u za reviziju i sertifikaciju trećih strana.

Standard  FSSC 22000:
Uključuju ISO standarde, sektorske tehničke specifikacije za PRP -ove, tržišno orijentisane organizacije, dodatni zahtevi, kao i zakonski i regulatorni zahtevi;
Priznat je od Globalne inicijative za bezbjednost hrane;
Omogućava integraciju sa drugim standardima sistema upravljanja, poput onih za kvalitet, životna sredina, zdravlje i bezbednost itd .;
FSSC je neprofitna fondacija, a njome upravlja nezavisni odbor ;
Cilj standarda FSSC je da povećava transparentnost u celom lancu snabdevanja hranom;
FSSC 22000 poseduje registar sertifikovanih organizacija koji je javno dostupan.

sertifikacija FSSC 22000

Konsultantska kuća ACCOUNT VIS vam pruža uslugu uvodjenja i za vas sprovodi sve neophodne radnje u cilju uspešnog audita i sertifikacije FSSC 22000

SERTIFIKACIJA
(+ 381) 0600 222 847

UVODJENJE STANDARDA FSSC 22000

DODATNE INFORMACIJE FSSC 22000

Globalna prehrambena industrija je konstantno u razvoju i postoji potreba za generičkim standardom kao što je  FSSC  koji će obuhvatiti celokupan lanac kontrole – hrane, počev od primarne proizvodnje pa sve do potrošača. 

Sertifikacija FSSC 22000 (u daljem tekstu procedure) navodi zahteve za reviziju i sertifikaciju sistema upravljanja bezbednošću hrane (FSMS) ili FSMS i kvaliteta Sistemi upravljanja (KMS) organizacija u lancu snabdevanja hranom. Potvrda potvrđuje
da je FSMS organizacije (FSSC 22000) ili FSMS i KMS (FSSC 22000-kvalitet) u usklađenost sa zahtevima procedure.

Procedura se zasniva na javno dostupnim standardima/tehničkim specifikacijama:
• Zahtevi ISO 22000 za bilo koju organizaciju u lancu ishrane;
• Zahtevi ISO 9001 (gde se zahteva FSSC 22000-kvalitet);
• Relevantni programi preduslova (PRP) zasnovani na tehničkim specifikacijama za sektor
(npr. ISO/TS 22002-k; PAS kiz); i
• Dodatni zahtevi FSSC 22000 koje su odredile naše zainteresovane strane.

FSSC 22000 je GFSI benčmarkirani program sertifikacije koji definiše zahteve rizika-zasnovana revizija sistema upravljanja bezbednošću hrane. Uključuje zahteve standarda ISO 22000:2018 Sistem upravljanja bezbednošću hrane, Programi preduslova specifični za opseg, koji u slučaju proizvodnje ljudske hrane je ISO/TS 22002-1: 2009 i dodatni zahtevi FSSC.

ISO 22000 je revidiran 2018. godine kako bi se suočio sa izazovom globalne bezbednosti hrane i promenom propisa zahtevi. Sada se usklađuje sa drugim međunarodnim sistemima upravljanja putem svog visokog nivoa strukturu (HLS) i uključuje poboljšane definicije mera kontrole opasnosti i detaljne objašnjenje upravljanja rizikom.

ISO 22000 je da uskladi na globalnom nivou zahteve za bezbednost hrane. Posebno je namenjen za primenu od strane organizacija koje traže više fokusiran, koherentan i integrisan sistem upravljanja bezbednošću hrane nego što je normalno u skladu sa zakonom i teže izvozu na druga tržišta.

ISO 22000 porodica sadrži niz standarda,  svaki od njih se fokusira na različite aspekte upravljanja bezbednošću hrane.

ISO 22000: 2018 sadrži ukupne smernice za upravljanje bezbednošću hrane.
ISO 22004: 2014 pruža generičke savete o primeni ISO 22000
ISO 22005: 2007 fokusira na sledivost hrane i hrane u lancu
ISO / TS 22002-1: 2009 sadrži posebne zahteve za proizvodnju hrane
ISO / TS 22002-2: 2013 sadrži posebne zahteve za ugostiteljstvo
ISO / TS 22002-3: 2011 sadrži posebne zahteve za uzgoj
ISO / TS 22002-4: 2013 sadrži posebne zahteve za proizvodnjupakovanje hrane
ISO / TS 22003: 2013 daje smernice za reviziju i tela za sertifikovanje

Revidirana GAP analiza (poređenje ljudske hrane FDA PCHF do FSSC 22000 V5.1.kls) ilustruje kako FSSC 22000 V5.1, sa ISO 22000: 2018 i ažuriranim dodatni zahtevi FSSC 22000, bliže usklađeni sa zahtevima FSMA PCHF, zatvarajući mnoge prvobitno identifikovane praznine. Identifikovane razlike se odnose ili na razlike u terminologiji ili zahtevima koji su manje detaljni u FSSC 22000 u poređenju sa posebne zahteve PCHF -a.

FSSC-22000-Scheme-Version-5.1_pdf