ISO 28000:2022 Sertifikacija

SERTIFIKAT ISO 28000

Sertifikacija ISO_28000:2022
Sistem upravljanja bezbednošću lanca snabdevanja

 

Pružamo uslugu kontrole i usaglašavanja procedura sa zahtevima ISO 28000:2022 i sprovodimo za Vas sve neophodne radnje uz garanciju uspešnog audita i sertifikacije.

Resertifikacija ISO 28000:2022 Menadžment obezbeđenja lanca snabdevanja prema novim zahtevima standarda.

Dugogodišnja saradnja sa međunarodno akreditovanim sertifikacionim kućama omogućava nam da u kratkom roku za Vas podnesemo zahtev i uspešno sertifikujemo vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu.

Koraci u procesu sertifikacije:

  • Prijava kod sertifikacione kuće – Podnošenje zahteva
  • Interni Audit – Provera u okviru organizacije
  • Externi audit – Provera usaglašenosti od strane sertifikacione kuće
  • Ocena usaglašenosti – Korektivne mere ako se zahtevaju
  • Izdavanje sertifikata u najkraćem roku

CENA I USLOVI

Ime i prezime*

Naziv vaše organizacije*

Kontakt telefon*

E-mail *

Zahtev za ponudu* (standard/uvođenje/sertifikacija)

Sadržaj poruke (informacije)

Saglasan sa uslovima o zaštiti ličnih podataka

 

 

SERTIFIKACIJA ISO 28000

ISO-28000-2022-Supply-Chain-Safety-Management-Systems

Ispratite link na baneru i saznajte koji su sve zahtevi standarda ISO 28000:2022

Budite uvek korak ispred konkurencije i ne propustite priliku da jednostavno i brzo dodjete do sertifikata ISO 28000:2022

Tržišna cena uvođenja ISO 28000 (implementacija) se formira prema veličini i broju operacija jedne organizacije, nivoa složenosti postupaka i uvedenih procedura u poslovanju prema zahtevima standarda.

Razvili smo generičke modele kako bi vam olakšali proces uvodjenja i smanjili troškove implementacije.


Kontaktirajte ACCVIS korisnički centar i obezbedite najpovoljnije uslove i cenu za implementaciju i sertifikaciju standarda

Korisnički Centar ACCVIS
(+381) 0600 222 847

Šta je ISO 28000:2022 standard ?

Zasnovan na osam principa menadžmenta kvaliteta, ISO 28000 standard definiše način poslovanja organizacije radi ispunjenja zahteva njenih klijenata i zaitneresovanih strana. Implementacija i sertifikacija Safety Management Systema predstavlja stratešku odluku koja će vam omogućiti da neprekidno poboljšavate opšti učinak i fokusirate se na bezbednost procesa i usluga.

Namenjen je kompanijama koje žele da unaprede bezbednosno poslovanje u smislu prevencije, implementacije, sledljivosti i dokumentacije u okviru menadžmenta. Sistem upravljanja bezbednošću takođe značajno doprinosi povećanju svesti o riziku na svim nivoima organizacije.

Sertifikat je zahtev  “Lista odobrenih isporučilaca”

Dolaskom stranih investitora u Srbiju, ISO sertifikati postaju preduslov saradnje i najčešći su prvi preduslov da budute uključeni na listu potencijalnih kandidata za isporučioce OEM (Original Equipment Manufacturer) proizvoda. Dobijanje potvrde – sertifikata podrazumeva implementaciju QMS zahteva u vašem poslovanju! Ispratite smernice za uključivanje mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u lance dobavljača.

Obezbedite ISO 28000:2022 sertifikat po najpovoljnijim uslovima u kratkom roku.

Vodič za uključivanje MSPP u lance dobavljača

Ispratite link da bi saznali kako samo u nekoliko koraka da ispunite sve zahteve za sertifikaciju ISO 28000:2022

KORISNIČKI CENTAR
(+381) 0600 222 847

ISO-28000-2022-uvodjenje standarda

IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA STANDARDA

VIŠE OD 25 GODINA POSTOJANJA I ISKUSTVA U PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA IZ OBLASTI IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE STANDARDA DAJE NAM MOGUĆNOST DA VAM PRUŽIMO GARANCIJU USPEŠNE SERTIFIKACIJE!

DOSTUPNA LISTA STANDARDA