ISO 14001: 2015 EMS

Smernice za sertifikaciju ISO 14001:2015 Sistem zaštite životne sredine (EMS)

ISO 14001:2015
Environmental Management

ISO 14000 serija se odnosi na upravljanje životnom sredinom, što znači da organizacija mora da smanji negativne uticaje na životnu sredinu svojim aktivnostima i postigne kontinuirano poboljšanje performansi koje se odnose na zaštitu životne sredine.

Zahtevi i uputstva ISO 14001 >>>

Smernice za implementaciju ISO 14001:2015

Integrisani sistem upravljanja ISO 9001:20015 – ISO 14001:2015

Integrisani sistem upravljanja (IMS) kroz dva osnovna standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 kombinuje sve aspekte oba sistema, procesa i standarda organizacije u jedan pametan sistem. Ovo spajanje omogućava preduzeću da pojednostavi upravljanje, uštedi vreme i poveća efikasnost baveći se svim elementima sistema upravljanja u celini.

Uspešan IMS u mnogome zavisi od uspešnosti implementiranog  ISO 9001:2915 (QMS) čime smanjuje nepotrebne probleme i rad više sistema upravljanja. Na primer, umesto da vršite revizije za svaki standard posebno, radite samo jednu. IMS omogućava kombinovanje ovih procesa tako da istovremeno pokrivaju sve zahteve specifične za standarde ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Integracija je sada besprekorna zahvaljujući generičkoj strukturi na visokom nivou Aneksa. Standardi zasnovani na aneksa  imaju sličnu strukturu od 10 klauzula, što čini mnogo lakšim sagledavanje sličnosti i zajedničkih procesa svakog standarda.

Integrisani sistem upravljanja (IMS) ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 kombinuje sve aspekte oba sistema, procesa i standarda organizacije u jedan pametan sistem. Ovo spajanje omogućava preduzeću da pojednostavi upravljanje, uštedi vreme i poveća efikasnost baveći se svim elementima sistema upravljanja u celini.

cene i uslovi uvodjenja standarda iso

ISO4001:2004 VS ISO4001:20105STRUKTURA ISO 1400:2015 EMS

Zahtevi ISO 14001

ISO 14001:2015 potvrđuje svoj globalni značaj za organizacije koje žele da posluju u skladu sa prirodom.  Pozitivan uticaj jednog ISO standarda uključuje i unificiranu osnovu za globalno poslovanje i lance snabdevanja, tehničku podršku zakonodavstvu, alat za regionalne integracije – kao što se vidi u zemljama budućim članicama Evropske unije koje su prihvatile međunarodne standarde, olakšan transfer dobre prakse u zemlje u razvoju i ekonomije u tranziciji.

ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine je standard upravljanja zaštite životne sredine, posvećen kontrolisanju rizika zagađenja životne sredine. EMS (Environmental Managemet System) uspostavlja mehanizme koji vremenom smanjuju ove rizike i broj incidenata i jačaju pouzdanost organizacije u ispunjenju zakonskih, i drugih zahteva zaštite životne sredine.

Standardi serije ISO 14000 imaju za cilj da podrže zaštitu životne sredine i da spreče zagađivanja, a zasnovani su na sledećim principima:
● Sistem zaštite životne sredine (EMS) treba da dovede do poboljšanja učinka zaštite životne sredine;
● Poboljšanje treba da bude stalno;
● Kada prvi put uspostavlja sistem zaštite životne sredine, organizacija treba da počne od onoga šta je očigledna korist, a to je usaglašenost sa zakonom;
● Kada EMS dobije svoj oblik, mogu se primeniti postupci za njegovo dalje poboljšavanje;
● Integrisanje EMS sa ostalim sistemima upravljanja može dovesti do veće efikasnosti celokupnog sistema;
● Sistem upravljanja kvalitetom se zasniva na mehanizmu stalnog poboljšavanja, koji je poznat kao Demingov krug ili ciklus stalnog poboljšavanja, kao i kod ISO 9000.

Serija ISO 14000 se sastoji iz dva standarda:
● ISO 14001 – Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine – Zahtevi, i
● ISO 14004 – EMS, Opšte smernice o principima, sistemima i tehnikama podrške.

Svrha ova dva standarda je:
● ISO 14001, ocenjivanje menadžmenta sistema, i
● ISO 14004, smernice za primenu zahteva standarda.

ISO 14004 je sličan po sadržaju sa ISO 14001, ali su svakom poglavlju pridodate smernice i ilustracije kako bi se olakšala primena ISO 14001.

Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001 je upravljački alat koji omogućava organizaciji bilo koje veličine da:

● identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu,
● poboljša odnos prema životnoj sredini,
● implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.
Implementacija Sistema upravljanja zaštitom životne sredine može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan ogranak ili na samo jedan radni proces, a izbor uglavnom zavisi od potrebe kompanije.

Dodatne informacije za uvođenje ISO 14001 >>>