ISO 37001 – Anti-Bribery Management System

BORBA PROTIV KORUPCIJE

IMPLEMENTACIJA STANDARDA ISO 37001

ZAHTEVI I PROCEDURE ZA UVODJENJE

ISO 37001:2016

ISO 37001:2016 (ABMS) se može primeniti na organizacije svih veličina i vrsta, bilo da se radi o preduzećima, telima javnog sektora ili u drugama. Standard ISO 37001 se može integrisati u postojeći program usklađenosti prema ISO 19600 Smernice o sistemima upravljanja usklađenosti ili se može uspostaviti kao samostalan sistem upravljanja.

Standard ISO 37001 se temelji na strukturi visokog nivoa prema Aneksu SL što omogućava lakšu integraciju sa sistemima menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, zdravljem i bezbednošću na radu ili drugim sistemima upravljanja.

Formalizovanjem osposobljavanja i definisanjem proceduralnog pristupa poslovnom integritetu, ISO 37001 omogućuje organizacijama da:

• Prepoznaju mesta koja su najizloženija riziku podmićivanja i uspostave primerene mere;
• Smanje rizik od kaznenog progona zbog neusklađenosti s lokalnim ili međunarodnim zakonskim propisima za borbu protiv korupcije;
• Pokažu etičko vođenje koje uključuje zaposlene i poslovne saradnike;
• Obnove poverenje javnosti, kupaca, interesnih strana i unutrašnje poverenje nakon što se dogodio slučaj podmićivanja.

ISO 37001 se fokusira na:

• kontekst organizacije, uključujući potrebe i očekivanja zainteresovanih strana;
• obavezu rukovodilaca;
• procenu rizika i prilika, kao i radnje koje su preduzete kao odgovor na njih;
• nadgledanje i izveštavanje;
• mere za postizanje kontinuiranog poboljšanja.

ISO 37001:2016
Sistem upravljanja protiv mita i korupcije (ABMS).

Medjunarodno priznat sertifikat ISO 37001:2016 je Vaša potvrda uspešno uvedenih sistema, koji rešavaju kriminalne aktivnosti vezane za mito i korupciju.

Promovišite poverenje u vaše poslovanje demonstrirajući posvećenost sprečavanju mita i korupcije uz proveru i sertifikaciju prema standardu ISO 37001. Implementirajte i sertifikujte standard koji propisuje zahteve i daje jasne smernice za uspostavljanje, implementaciju, održavanje, pregled i poboljšanje sistema upravljanja protiv mita i korupcije. Sistem može biti samostalan ili se može integrisati u celokupni sistem menadžmenta. ISO 37001:2016  (ABMS) je razvijen kao odgovor na rastuće potrebe organizacija da preduzimaju proaktivne mere za sprečavanja davanja mita i korupcije. Standard je projektovan tako da pomogne organizacijama da identifikuju korupciju i promovišu kulturu protiv davanja mita navođenjem zahteva za uspešnu primenu sistema menadžmenta borbe protiv mita (ABMS).

ISO 37001:2016 (ABMS)- sistem upravljanja protiv mita i korupcije obuhvata sledeće stvari u odnosu na aktivnosti organizacije:

Podmićivanje u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru;
Podmićivanje od strane organizacije
Podmićivanje od strane osoblja organizacije koja deluje u ime organizacije ili u njenu korist;
Podmićivanje od strane poslovnih saradnika organizacije koje deluju u ime organizacije ili u njenu korist;
Podmićivanje organizacije;
Podmićivanje osobolja organizacije u odnosu na aktivnosti organizacije;
Direktno i indirektno podmićivanje ( na primer, mito koji je ponudjen ili prihvaćen od treće strane ).

On predstavlja zahteve i smernice za sisteme upravljanja osmišljen tako da pomogne organizaciji da otkrije, spreči i odgovori na pokušaje podmićivanja i da se pridržava Zakona protiv mita i korupcije, kao i dobrovoljnih obaveza koje se primenjuju na njegove aktivnosti. Sistem upravljanja protiv mita i korupcije se ne bavi konkretno prevarama, kartelima i drugim antimonopolskim/konkurencijskim prekršajima, pranjem novca ili drugim aktivnostima vezanim za korupciju, iako organizacija može izabrati da proširi opseg sistema upravljanja tako da uključi i takve aktivnosti. Zahtevi ISO 37001:2016 sistem upravljanja protiv mita i korupcije su generički i namenjeni su da budu primenljivi na sve organizacije ( ili delove organizacija ) bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu aktivnosti, bilo da je u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.

 

Sertifikacija sistema menadžmenta protiv podmićivanja
ISO 37001:2016
(ABMS).

Možemo vam pomoći na vašem putu do ABMS sertifikacije prema standardu ISO 37001:2016.
Naši globalni stručnjaci iz oblasti sertifikacije i obuke mogu pomoći vašoj kompaniji da uspostavi etičke vrline i da društvena usklađenost postane deo vaše poslovne strategije i održivosti.

Obratite nam se i saznajte više o tome kako ISO 37001:2016 može pomoći vašoj kompaniji.

Dokažite da je vaša organizacija provela “razumne i razmerne” mere za sprečavanje podmićivanja i poštovanje zakona. Povećajte ugled organizacije i izbegnite troškove i reputacijske rizike povezane s podmićivanjem. Osigurajte integritet svoje organizacije vlasnicima, direktorima, zaposlenima, regulatorima i poslovnim saradnicima.

ISO 37001:2016 Sistem upravljanja protiv mita i korupcije

Prema najnovijem istraživanju, korupciju kao najveći i najznačajniji problem u Srbiji vidi više 50% ispitanika. Korupcija je identifikovana kao problem, kako na globalnom tako i na nacionalnim nivoima. Međutim, ovaj problem takođe je izražen i na nivou pojedinačnih organizacija, bilo da je reč o privatnom ili javnom sektoru. To ima ne samo direktni negativni ekonomski uticaj, već prouzrokuje i pad ugleda nekih profesija kroz percepiranje javnosti.

Uloga standarda je da ispravi društvene anomalije, da istraži i predupredi, u ovom slučaju mito i korupciju, u cilju otkrivanja i sprečavanja svih koruptivnih radnji u konkretnim organizacijama.

Mere uvedene sistemom menadžmenta protiv mita i korupcije donose konkretne rezultate, a to sprečava nove počinitelje, u tome je o njegova šira društvena uloga, preciznije  sistemska borba protiv korupcije jeste i mora biti na najvišem nivou definisana kroz svaki nivo odgovornosti i poslovanja.