ISO 45001:2018 Bezbednost i zdravlje na radu

ISO 45001 OH&S Occupational health and safety Management Systems

SMERNICE I ZAHTEVI ISO_45001:2018

Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

ISO 45001:2018 specificira zahteve za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S) i daje uputstvo za njegovo korišćenje, kako bi se organizacijama omogućilo da obezbeđuju bezbedna i zdrava radna mesta, sprečavanjem povreda u vezi sa radom i narušavanja zdravlja, kao i da proaktivno poboljšavaju svoje OH&S performanse.

Standard ISO 45001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) je industrijski standard koji definiše zahteve za Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Razumne politike zaštite bezbednosti i zdravlja na radu od ključnog su značaja za zaposlene, ali su sve važnije i za kupce i druge zainteresovane strane. Sertifikacija sistema bezbednošću i  zdravlja na radu prema standardu ISO 45001 značajan je signal da vaša organizacija vodi računa o bezbednosti i zdravlju zaposlenih.

Mnoge organizacije primenjuju sistem bezbednosti i zdravlja na radu (OHSAS) kao osnovni deo strategije za upravljanje rizikom kako bi bile u toku sa promenljivim zakonom i zaštitile radnu snagu i druge osobe koje rade pod njihovom kontrolom. Implementacijom ovog standarda, preduzeće stiče poverenje zainteresovanih strana uveravajući ih da je rukovodstvo opredeljeno da ispunjava zahteve iz politike bezbednosti i zdravlja na radu, da je naglasak na preventivi, a ne na korektivnim merama, da je moguće pružiti dokaze o tome da se OHSAS odnosi na celu organizaciju, a ne samo na procese za koje postoje zakonski propisi ili zone velikih rizika, i da koncepcija OHSAS-a uključuje proces stalnog poboljšavanja.

ISO 45001:2018 obuhvata sledeće ključne oblasti: Identifikaciju opasnosti, procenu rizika i određivanje kontrole, pravne i druge zahteve, ciljeve i programe zaštite bezbednosti  i zdravlja na radu, resurse, uloge, odgovornost i ovlašćenje, kompetentnost, obuku i svest, komunikaciju, učešće i konsultacije, operativnu kontrolu, pripremljenost za hitne slučajeve i odziv, merenje, praćenje i poboljšanje performansi.


ISO 45001:2018 ne iskazuje specifične kriterijume za OH&S performanse, niti se propisuje projektovanje OH&S sistema menadžmenta

ISO 45001:2018 omogućava organizaciji da kroz OH&S sistem menadžmenta, integriše i druge aspekte zdravlja i bezbednosti, kao što su dobro fizičko i mentalno zdravlje/dobrobit radnika.

Osnova ovog sistema je sigurnost zaposlenih na radnom mestu koja se postiže uz pomoć sledećih koraka:

Određivanje i procena opasnosti u skladu sa zakonskim propisima,
Određivanje politike ciljeva bezbednosti i zdravlja na radu,
Određivanje opasnosti na random mestu,
Planiranje, razvoj i implementacija sistema zaštite zdravlja zaposlenih,
Interna provera sistema menadžmenta bezbednošću i zdrvlja na radu,


ISO 45001 OH&S

Smernice ISO 45001

Implementacija ISO_45001:2018

ISO 45001:2018 je primenljiv na svaku organizaciju koja želi da uspostavi, primenjuje i održava OH&S sistem menadžmenta da bi poboljšavala bezbednost i zdravlje na radu, eliminisala opasnosti i svodila na najmanju meru OH&S rizike (uključujući nedostatke u sistemu), koristila prednosti OH&S prilika i da bi se bavila neusaglašenostima OH&S sistema menadžmenta, koje su povezane sa njenim aktivnostima.

ISO 45001:2018 pomaže organizaciji da ostvaruje predviđene ishode svog OH&S sistema menadžmenta. Konzistentno sa OH&S politikom organizacije, predviđeni ishodi OH&S sistema menadžmenta obuhvataju:

a) stalno poboljšavanje OH&S performansi;
b) ispunjavanje zakonskih zahteva i drugih zahteva;
c) ostvarivanje OH&S ciljeva.

ISO 45001:2018 je primenljiv u svakoj organizaciji, bez obzira na njenu veličinu, vrstu i aktivnosti. Primenljiv je na OH&S rizike kojima organizacija upravlja, uzimajući u obzir faktore kao što su kontekst u kome organizacija radi i potrebe i očekivanja njenih radnika i drugih zainteresovanih strana.

ISO 45001:2018 se ne bavi pitanjima kao što su bezbednost proizvoda, oštećenje imovine ili uticaji na životnu sredinu, nego samo rizicima koje oni nose za radnike i druge relevantne zainteresovane strane.

ISO 45001:2018 može da se koristi u celosti ili delimično u cilju sistematičnog poboljšavanja menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Međutim, tvrdnje o usaglašenosti sa ovim dokumentom nisu prihvatljive ukoliko svi njegovi zahtevi nisu uključeni u OH&S sistem menadžmenta organizacije i ispunjeni bez izuzetaka.


Sertifikacija ISO 45001:2018

Sertifikacija za ISO 45001 omogućava organizacijama da upravljaju rizicima u okviru bezbednosti i zdravlja na radu i poboljšaju performanse, štiti firmu od nepotrebnih nadoknada, omogućuje povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima, povećava produktivnost radnika tako što smanjuje povrede, a samim tim i bolovanja.

Prilikom sertifikacije posebna pažnja se pridaje određivanju stepena opasnosti na radnom mestu i uspostavljanju zaštitnih mera radi smanjenja ili eliminisanja istih. ISO 45001 se uspešno implementira u svim granama industrije, tehničkim kompanijama, hotelima i turističkim organizacijama, pomorskim kompanijama, računovodstvenim preduzećima, svim kompanijama iz oblasti uslužnih delatnosti.

Svi klijenti koji su imali priliku da implementiraju ovaj standard, tvrde da sistem menadžmenta bezbednošću i zdravlja na radu (OHSAS) promoviše sigurno i zdravo radno okruženje pružanjem okvira koji pomaže organizaciji da: prepozna i kontroliše zdravstvene i sigurnosne rizike, smanjuje mogućnost nesreće, uključuje zakonske norme i poboljšava ukupan učinak društva.

Standardi ISO 45001 pružaju organizaciji elemente efikasnog sistema upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu koji mogu biti integrisani sa drugim sistemima upravljanja i pomoći organizaciji da postigne bolju zaštitu na radu, zdravlstvenih i sigurnosnih performansi, ali  i ekonomskih ciljeva.

  • Šta je sve potrebno od sertifikata za učešće na tenderu ?
  • Kako ubrzati postupak sertifikacije ili prenosa sertifikata?
  • Koje i dali standarde trazi inspekcija?

Za ove i sve dodatne informacija u vezi implementacije Sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu  ISO 45001 OHS ili potrebnim uslovima za reviziju postojećeg naš tim stoji Vam na raspolaganju.

Pozovite nas 0600 222 847  ili nam pošaljite Vaš upit emailom office@accvis.com

Implementacija ISO 45001