ISO STANDARDI – Ko ih zaista treba !?

ISO STANDARDI – Ko ih zaista treba !?

“ISO” standardi i ko ih zaista treba !?

Jeste li se ikad zapitali kako to da je: 10 mm uvek tačno 10 mm, i da tačno odgovara 0.39 inča; da crveno svetlo na semaforu uvek znači „stop“, ili da možete pretraživati internet u celom svetu? Jeste li se ikad upitali zašto uvek možete uložiti u štampač ili telefaks istu veličinu papira i zašto za njega postoje odgovarajuće košuljice i koverte? Ili kako to da za svoj fotoaparat možete kupiti film iste veličine od različitih proizvođača po različitim cenama? Da li Vam je ikad na benzinskoj stanici palo na pamet kako je zgodno što pištolj za točenje goriva uvek odgovara Vašem rezervoaru za gorivo?

To je zato što se sve temelji na standardima!

Prirodno je da stvari koje dobro funkcionišu i ne stvaraju probleme uzimamo zdravo za gotovo i ne razmišljamo o tome kako je do toga došlo. Ali neko je ipak o tome razmislio, seo i dogovorio na pitnja kao np. koje će dimenzije biti odgovarajuće, koja bi svojstva proizvodi trebali imati i koje bi sigurnosne zaheve trebali ispunjavati. Na međunarodnom nivou za to su zaslužne međunarodne organizacije za standardizaciju, ISO, IEC, ITU koje donose međunarodne standarde, dok su na regionalnom (evropskom) nivou za to zaslužne evropske organizacije za standardizaciju, CEN, CENELEC, ETSI koje donose evropske standarde.

Postoji
1.000.000
razloga da implementirate i koristite standarde!

Mi Vam izdvajamo
10
koji će unaprediti Vaše poslovanje

 

1. standardi olakšavaju trgovinu,
2. standardi pomažu razvoj osiguravajući jednake mogućnosti,
3. standardi čine svet sigurnijim,
4. standardi upućuju i sertifikuju kvalitet poslovanja,
5. standardi stvaraju zdravu okolinu i okolinu za zdravlje,
6. standardi se brinu za kupce,
7. standardi podstiču razmenu tehnologija i inovacija,
8. standardi pomažu da se savladaju kulturne i jezičke razlike,
9. standardi pomažu širenju znanja putem informaciske i komunikaciske tehnologije,
10. standardi omogućavaju pronalaženje informacija

 


Šta ISO standardi rade za Vas i Vašu kompaniju!

Standardi i standardizacija imaju veliki značaj baš u svakoj životnoj situaciji. Omogućavaju da naš život bude bezbedniji, lakši, zdraviji, jednostavniji. Uticaj standarda na način našeg života ponekada čak i ne primjećujemo, ali uticaj standarda na privredne aktivnosti nekada zna da bude dalekosežan.

Osim toga, standardi spadaju među najvažnije alate kojima se služe upravljačke strukture u organizacijama. Standardi su, takođe, alat kada proizvod oblikujemo, ispitujemo ili sertifikujemo i ne samo kada je proizvod u pitanju već i kada se radi o tehnološkim ili proizvodnim sistemima ili sistemima za pružanje usluga.

Standardi takođe mogu da dobiju pravnu vrednost ako se uključe u zakonski akt ili se u zakonskom aktu pozivaju na njih na bilo koji način, da daju najsavremenije specifikacije za proizvode i usluge, da povećaju efikasnost procesa, da pomognu da se mala i srednja preduzeća osposobe za učešće na globalnom tržištu, kao i da pomognu zemljama u razvoju na usaglašavanju zakonodavstva s ciljem ispunjavanja uslova za članstvo u EU i WTO.

Značaj standardizacije raste sa rastom globalnog tržišta i povećanjem izbora proizvoda i usluga. Globalizacija u trgovini i trend liberalizacije u svetskoj ekonomiji vode ka jačanju konkurencije, kako proizvoda tako i usluga, poput telekomunikacija, transporta, poštanskih usluga, energije ili proizvodnje i distribucije vode. Potrošač je izložen širokom izboru asortimanu proizvoda i usluga. Standardi mu pomažu da napravi najbolji izbor i da generalno kao „građanin-potrošač“ iskoristi svoja prava i izvrši obaveze. Oni mu pomažu u razjašnjenju i proširenju karakteristika proizvoda i usluga po kojima donosi odluku o izboru. U njima nalazi definisane pokazatelje bezbednosti, zaštite i zdravstvenih uticaja. Standardi mu pomažu da kvantifikuje i smanji uticaj ili uspostavi vezu s mogućim uticajem na okolinu, potrošnju energije, vode ili nekog drugog dragocenog prirodnog resursa.

Svet bi bez standarda stao u funkcionisanju. Transport i trgovina bi došli u blokadu. Internet, jednostavno, ne bi funkcionisao. Stotine hiljada sistema koji zavise od informacionih i komunikacionih tehnologija imalo bi nepremostive smetnje u radu: banke, zdravstvo, vazdušni saobraćaj, hitne službe, pružanje pomoći unesrećenim, vlade i međunarodna diplomatija. Desetine hiljada razvijenih međunarodnih-evropskih standarda zaista uslovljava kvalitet svakodnevnog života.

Drago Bijelić, dipl. inž. maš.


Šta ISO standardi rade za Vas

Šta je standard?
Standard je dokument za opštu i višekratnu upotrebu, donesen koncenzusom i odobren od priznatog tela, koji sadrži pravila, smernice ili karakteristike aktivnosti, ili njihove rezultate i koji ima za cilj postizanje optimalnog stepena uređenosti u datom kontekstu.

Šta je međunarodni standard?
Međunarodni standard je standard, dostupan javnosti, kojeg je usvojila neka međunarodna organizacija za standardizaciju.

Šta je regionalni standard?
Regionalni standard je standard, dostupan javnosti, kojeg je usvojila neka regionalna organizacija za standardizaciju.

Šta je državni standard?
Državni standard je standard, dostupan javnosti, kojeg je usvojilo državno telo za standarde (Republike Srbije).

Koje su međunarodne organizacije za standardizaciju?
ISO – međunarodna organizacija za standardizaciju,
IEC – međunarodna elektrotehnička komisija,
ITU – međunarodna telekomunikaciona unija

Čime se bavi ISO?
Razvija međunarodne standarde za proizvode, usluge, procese, materijale i sisteme te za ocenu usaglašenosti, upravljačke i organizaciske postupke.

Čime se ISO ne bavi?
Ne sprovodi certifikaciju usaglašenosti sa svojim standardima, uključujući ISO 9001 ili ISO 14001.

Čemu služe ISO standardi?
ISO standardi pomažu da se osigura kvalitet, zaštita okolinea, sigurnost, ekonomičnost, pouzdanost, kompatibilnost, funkcionalna spojivost, efikasnost,  efektivnost i druga bitna svojstva, odnosno, olakšavaju trgovinu i šire tehnologiju.

Kako prepoznati ISO standard?
ISO standardi nose logotip ISO-a i oznaku „International Standard”.

Kako je organizovan ISO?
ISO se sastoji od mreže nacionalnih standardizaciskih tela iz svih regija sveta koja su najreprezentativnija za standardizaciju u svojim zemljama i radi u partnerstvu s međunarodnim organizacijama kao što su Organizacija ujedinjenih nacija, njene specijalizirane  agencije i Svetska trgovinska organizacija. ISO su osnovali 1946. godine predstavnici 25 zemalja, a počeo je sa radom 23. februara 1947. godine.

Šta znači ime ISO?
ISO je izvedeno od grčke riječi “isos”, što znači “jednak”. Dugi oblik „International Organization for Standardization” (Međunarodna organizacija za standardizaciju) zahteva prevod, ali bez obzira na jezik, skraćeni naziv je uvek ISO.

Koje principe primjenjuje ISO?
ISO u potpunosti primenjuje šest principa koje je usvojio TBT (Technical Barriers to Trade – Tehničke prepreke u trgovini) komitet, a kojih se trebaju pridržavati međunarodna standardizaciska tela: transparentnost, otvorenost, nepristrasnost i konsenzus, efikasnost i važnost, doslednost i razvojna dimenzija.

Koje vrste proizvoda razvija ISO?
a) međunarodne standarde (IS),
b) tehničke specifikacije (TS),
c) tehničke izvještaje (TR),
d) javno dostupne specifi kacije (PAS),
e) međunarodne sporazume sa radionica (IWA).

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*