Zahtevi i procedure ISO standardi

Uvodjenje i Sertifikacija ISO standarda

UVOĐENJE ISO STANDARDA
IMPLEMENTACIJA ZAHTEVA

U ovom delu možete saznati o tome kako međunarodnih standardi rade u stvarnom svetu, koristi koje donose u poslovanju, društvu i životnoj sredini.

Svaka stranica sadrži aktuelne informacije, zahteve standarda, novosti ali i druge informacije na temu datog standarda.

Namena ISO standarda!

ISO standardi pomažu organizacijama da poboljšaju svoje performanse određivanjem ponavljajućih koraka koje organizacije svesno sprovode radi postizanja svojih ciljeva i stvaranja organizacione kulture. Svaki ISO standard povećava konkurentnost Vašeg preduzeća i proizvoda, dok na nivou države stvara naučno-tehnološke osnove za stvaranje pravnog, zdravstvenog, bezbednosnog i ekološkog okvira.

Zahtevi ISO standarda refleksno uključuju u kontinuirani ciklus samovrednovanja, ispravljanja i poboljšanja operacija i procese kroz povećanu svest zaposlenih i rukovodstvo i posvećenost menadžmenta. ISO standard potrošačima nudi proširenu ponudu i jača konkurenciju među dobavljačima stvarajući sigurnije, kvalitetnije proizvode i povoljnije cene proizvoda i usluga.

Prednosti ISO sistema za organizaciju uključuju:

Efikasnije korišćenje resursa i poboljšani finansijski rezultati
Poboljšano upravljanje rizicima i zaštita ljudi i životne sredine
Povećana sposobnost isporučivanja doslednih i poboljšanih usluga i proizvoda, čime se povećava vrednost za kupce i sve druge zainteresovane strane

Zašto implemenirati ISO ?

ISO standard u osnovi postavlja kriterijume za sistem upravljanja kvalitetom i standard je za koji se može dobiti sertifikat. Svrha standarda je povećanje efektivnosti i efikasnosti organizacije kroz primenu procesnog pristupa za zadate zahteve.

Svaki standard je zasnovan na brojnim principima upravljanja kvalitetom, uključujući snažan fokus na klijente, motivaciju i implikacije vrhunskog menadžmenta, procesni pristup i stalno poboljšanje. Ovi principi su detaljnije objašnjeni u ISO principima upravljanja kvalitetom.

ISO standardi pružaju praktične modele za rešavanje mnogih današnjih globalnih izazova, od globalnog upravljanja vodenim resursima do poboljšanju sigurnosti hrane koju jedemo.

Izbor ISO Standarda?

Najveći benefit ISO standarda je da se standardi se razvijaju prema potrebama tržišta i usklađuju sa međunarodnim zakonima!

ISO standardi su tehnički sporazumi koji obezbeđuju okvir za kompatibilnost tehnologije i procesa u celom svetu, tako su  dizajnirani da budu globalno značajni i korisni bilo gde u svetu.

Razvoj ISO standarda pretežno obavljaju eksperti iz sektora industrije, tehnike i poslovanja u kojima se pokaže potreba za standardima, bazirani su na internacionalnom konsenzusu između stručnjaka u određenoj oblasti. Svi standardi se periodično pregledaju i to najmanje jednom u pet godina, kako bi se odlučilo da li je potrebno da budu izmenjeni i dopunjeni ili ukinuti neki njegovi delovi.


Izabor konsultanta za uvođenje ISO standarda!

Posmatrano iz ekonomskog ugla, koristi od uvođenja ISO standarda i imlementacije zahteva nekog standarda su mnogobrojne, zato je veoma bitno da se ISO smernice pravilno implementiraju.

Prednosti angažovanja konsultanta su mnogobrojne. Pravilan izbor konsultanta omogućiće vam da iskoristite stečena iskustva kroz godine rada na polju vaše delatnosti, smanji troškove i vreme uvođenja. Da garantuje uspešnu sertifikaciju kroz prihvaćene modele dokumentacije koje vam donosi njegovo angažovanje .

Međunarodni standardi su strateški alati i predstavljaju smernice za pomoć kompanijama u najzahtjevnijim izazovima modernog poslovanja. Standardi treba da doprinesu da vaše poslovanje bude što efikasnije, povećaju produktivnost i pomognu kompanijama u pristupu novim tržištima.

Standard je dokument u kome se definišu pravila, smernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate (proizvod ili usluga mogu biti taj rezutat) radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti. Standardi u velikoj meri imaju pozitivan uticaj na većinu aspekata naših života. Oni obezbeđuju željene karakterisitike proizvoda i usluga kao što su kvalitet, pozitivno delovanje na životnu sredinu, bezbednost, pouzdanost, efikasnost i zamenljivost.

Prednosti uključuju:

  • Uštede – ISO standardi pomoćiće vam da optimizujete poslovanje što je moguće više
  • Povećanje zadovoljstva kupaca – utiču na poboljšanje kvaliteta,  zadovoljstvo kupaca i promete
  • Pristup novim tržištima – ISO standardi pomoći će u sprečavanju trgovinskih barijera i otvoriti put ka globalnim tržištima
  • Povećanje udela na tržištu – utiču na vašu produktivnosti i pomoći će vam u pogledu konkurentske prednosti na tržištu
  • Prednosti za životno stanište – utiču da se smanji negativan uticaj na životnu sredinu i omogućiti bolje sutra za vaše najmilije i vas.

Većina standarda su usko specijalizovani za određeni proizvod, materijal ili proces, međutim, ISO 9001 i ISO 14001 su generički standardi upravljanja sistemima.

Generički – znači da se isti standard može primeniti na bilo koju aktivnost i na bilo koju organizaciju, malu ili veliku, bez obzira na proizvod ili uslugu, u bilo kom sektoru i bez obzira da li je organizacija privatna ili državna.

International Organisation for Standardization

ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju) i IEC (Međunarodne elektrotehničke komisije) čine specijalizovani sistem za standardizaciju prihvaćen širom sveta. Nacionalna tela koja su članice ISO ili IEC učestvuju u razvoju međunarodnih standarda putem tehničkih odbora osnovanih od strane nadležnih organizacija da se bavi posebnim područijima ili naučnim radom kao što su np. instituti za tehnička ispitivanja . ISO i IEC tehnički komiteti sarađuju u oblastima od zajedničkog interesa. Druge međunarodne organizacije, vladine i nevladine, u vezi sa ISO i IEC, takođe učestvuju u radu i sarađuju sa ISO. U oblasti informacionih tehnologija, ISO i IEC su osnovali zajednički tehnički odbor, ISO / IEC JTC 1. Svi međunarodni standardi (ISO) su izrađeni u skladu sa pravilima datim u ISO / IEC direktivama! Glavni zadatak zajedničkog tehničkog odbora je da se priprema međunarodnih standard (izrada nacrta). Nacrti međunarodnih standarda koje usvoje zajednički tehnički odbori, šalju se nacionalnim telima na glasanje.Nakon glasanja, da bi bio objavljen kao međunarodni standard potrebno odobrenje najmanje 75% od nacionalnih tela da glasaju pozitivno.

www.iso.org