Poslovna Strategija Uspešne Kompanije – ISO STANDARDI

Poslovna Strategija Uspešne Kompanije – ISO STANDARDI

U današnjem svetu gde je sposobnost za promenu ključni motor uspeha prelazak sa strategije na sposobnost za njeno izvršenje zahteva odgovorno rukovodstvo, aktivno planiranje, visoku toleranciju na stres i neizvesnost kao i spremnost za ponovno učenje. Svaka kompanija mora da zna gde se trenutno nalazi, u kom pravcu želi da nastavi, kao i na koji način želi da stigne do cilja. Uspešna strategija kompanije se sastoji od više manjih. Doprinos implementacije valjanih poslovnih procesa koje stvaraju radne vrednosti jedna je od ključnih komponenti za uspeh. Poslovna strategija obuhvata utvrđivanje različitih načina za ostvarivanje misije i ciljeva kompanije.

Poslovna Strategija Uspešne Kompanije
ISO STANDARDI

Upravljanje strategijom je u suštini upravljanje promenama. Strategija se formuliše na vrhu ali se izvršava odozdo. Ona mora biti u stanju da mobiliše sve resurse i obezbedi jasne ciljeve kako bi se osiguralo njeno uspešno izvršenje. Strategija postaje spremna za svoje izvršenje jedino onda kada je utkana u procese upravljanja kompanijom kao i u sve zaposlene. Način da se ovo postigne t.j. kompanija dovede na nivo da može uspešno da izvrši svoju strategiju, je da se njena upravljačka ikontrolna sposobnost postavi i usaglasi sa principima prihvaćene najbolje svetske prakse – ISO standardima.

Veoma je važno ruzmeti da će prihvatanje procedura i implementacija standarda u preduzeću bilo koje veličine mnogo koristiti, čime će na vreme primeniti principe sistematskog i organizovanog upravljanja procesima. Pored izbegavanja ili umanjenja posledica nepovoljnih događaja te zaštite sopstvenih prihoda, dobiti, ljudi i osnovnih sredstava ovo će omogućiti bolje razumevanje koristi od primene formalnih poslovnih procedura u biznisu, povećaće poverenje zaposlenih u bezbednost i sigurnost radnog mesta, a mušterija u kvalitet i integritet vaših proizvoda i usluga.

Poslednjih decenija se nivo rizika i neizvesnosti u poslovanju jako povećao što je posledica dinamičnijeg poslovanja to jest velike učestalosti donošenja poslovnih odluka sa jedne i globalizacije odnosno mnogostrukih i upletenih veza između firmi iz raznih regiona sa druge strane. U današnjem, uveliko tehnološki zavisnom, poslovnom okruženju uslovi poslovanja se naglo menjaju i organizacije koje ne predvide i ne odgovore ovakvim pretnjama na vreme mogu zateći sebe kako gube konkurentnost, tržišni udeo pa i gore.

Jedan od poslovnih rizika je neusaglašenost sa važećim zakonima, regulativom, standardima, poslovnim procedurama i ugovornim obavezama kao posledicu slabe organizacione strukture, nepoštovanja procedura ili drugih ljudskih faktora.

Međunarodna organizacija za standardizaciju – ISO (International Organisation for Standardization) predstavlja mrežu nacionalnih instituta u 162 zemlje i ujedno je najveća svetska institucija za razvoj standarda.

Ključni ISO standardi razrađeni u okviru ove organizacije i primenljivi na teritoriji Republike Srbije su:

Sistem menadžmenta kvalitetom – ISO 9001
Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001
Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti zaposlenih – OHSAS 18001
Sistem menadžmenta bezbednosti hrane – ISO 22000

ISO standard povećava konkurentnost Vašeg preduzeća i proizvoda, dok na nivou države stvara naučno-tehnološke osnove za stvaranje pravnog, zdravstvenog, bezbednosnog i ekološkog okvira. Potrošačima nudi proširenu ponudu i jača konkurenciju među dobavljačima stvarajući sigurnije, kvalitetnije proizvode i povoljnije cene proizvoda i usluga.

Proverena rešenja

Uvođenja ISO standarda je fazni proces i u osnovi se sastoji od dve faze: razvoj i implementacija standarda. Svaki standard za sebe propisuje neophodne faze i procedure u procesu implementacije, kako bi ste uspešni implementirali i ostvarili benefite neophodno je da se pridržavate propisanih zahteva. Proces implementacije mora biti dinamičan i prilagodljiv kako bi odgovorio na nepredviđene događaje. Bez obzira kakve i koliko sposobnosti jedna organizacija poseduje, ako nema dobrog upravljanja poslovanjem neće biti ni dobrih rezultata. Zato se najčešće preporučuje kompanijama da prvo provere stanje svog mehanizma pa tek onda da traže “rupe” u marketingu, finansijama i ostalom. Faktori koji “guše” implementaciju zhteva i njihovo sprovođenje su: slaba komunikacija, izolovane informacije, slaba organizaciona struktura, loša koordinacija, nedefinisana odgovornost za rezultate kao i organizaciona kultura koja blokira promene.

Implementirajte standard i sertifikujte se uz našu pomoć, dobićete praktična i korisna rešenja, kojim iskazujete brigu o svom proizvodu ili usluzi, ali i za svoje partnere i klijente. Implementacijom međunarodno priznatih standarda-rešenja svojim partnerima pokazujete da vam je stalo do stalnog usavršavanja i da pratite nove trendove i zahteve kupaca. Punu podršku vašem poslovanju pružamo kroz ugovore s telima za akreditaciju priznatim širom sveta, a koje će proveriti i oceniti vašu usaglašenost u odnosu na najviši nivo kvaliteta i implementacije usluga koje ćemo Vam pružiti.

Vaš sistem treba da pokaže kako ste u mogućnosti da konstantno isporučujete proizvode i usluge, da zadovolji potrebe kvaliteta i vašeg kupca. To praktično uključuje sve zadatke i aktivnosti koje se odvijaju u celoj organizaciji da dostavi svoj proizvod ili uslugu do svog klijenta. Takođe morate stalno kontrolisati i unapređivati svoja rešenja kako bi se osigurali najbolje performanse sistema i bili konstantantno upoznati sa budućim očekivanjima tržišta. Uspeh se ne vrednuje samo poslovnim rezultatima nego i pozitivnim uticajem na društvo i svoje partnere. Uspešan biznis uz unapređenje poslovanja podrazumeva i razvoj i brigu o zaposlenima, zajednici i prirodnom okruženju. U modernom svetu, najveći broj uspešnih kompanija u svoju poslovnu strategiju integriše međunardmo priznate i prihvaćene standarde kao i odgovorno postupanje prema životnoj okolini.

ISO 9001 precizira osnovne zahteve za sistem upravljanja kvalitetom, koje organizacija mora da ispuni kako bi pokazala svoju sposobnost da svoje proizvode dosledno proizvodi (koji uključuju usluge), čime povećavaju zadovoljstvo korisnika i ispunjavaju važeću zakonsku regulativu. Kao najznačajne prednosti mogu se izdvojiti: sticanje i/ili učvršćivanje poslovnog poverenja kod poznatih i što je još važnije potencijalnih klijenata, poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti, usmerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata, postizanje i održavanje stabilnog nivoa kvaliteta proizvoda/usluga radi zadovoljavanja zahteva i izraženih potreba klijenata, povećanje zadovoljstva klijenata, pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava, stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udela na postojećem tržištu, dobijanje sertifikata ISO 9001 od strane akreditovanog sertifikacionog tela, mogućnost učestvovanja i nadmetanja na tenderima.

„Ako ne znate kuda idete, završićete negde drugde!“
Jogi Bera (Yogi Berra)

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*