HACCP Sertifikat

SERTIFIKAT HACCP

Sertifikacija HACCP
Analiza Ispravnosti i Kritične Kontrolne Tačke

Pružamo uslugu usaglašavanja procedura sa zahtevima HACCP i sprovodimo za Vas sve neophodne radnje uz garanciju uspešnog audita i sertifikacije u oblasti menadžmenta bezbednosti hrane .

Dugogodišnja saradnja sa međunarodno akreditovanim sertifikacionim kućama omogućava nam da u kratkom roku za Vas podnesemo zahtev i uspešno sertifikujemo vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu.

Koraci u procesu sertifikacije:

  • Prijava kod sertifikacione kuće – Podnošenje zahteva
  • Interni Audit – Provera u okviru organizacije
  • Externi audit – Provera usaglašenosti od strane sertifikacione kuće
  • Ocena usaglašenosti – Korektivne mere ako se zahtevaju
  • Izdavanje sertifikata u najkraćem roku

Pozovite naš korisnički centar ili pošaljite zahtev na e-mail office@accvis.com, kako bi Vam obezbedili najpovoljnije uslove i cenu na tržištu za uvodjenje i sertifikaciju HACCP.

ZAHTEVI ZA OCENJIVANJE I POSTPAK SERTIFIKACIJE HACCP

SERTIFIKACIJA HACCP

Šta je HACCP standard ?

HACCP  (Hazard Analysis Critical Control Points) je sistem za identifikaciju, ocenjivanje i kontrolu opasnosti od značaja za bezbednost hrane. HACCP  je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških i mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. Prilagođen je svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim vrstama proizvodnje i rukovanja hranom.

Sertifikat je zahtev  “Lista odobrenih isporučilaca”

Dolaskom stranih investitora u Srbiju, HACCP sertifikat postaje preduslov saradnje i prvi preduslov da budute uključeni na listu potencijalnih kandidata za isporučioce prehrambenih proizvoda. Dobijanje potvrde – sertifikata HACCP podrazumeva implementaciju HACCP zahteva u vašem poslovanju! Ispratite smernice i zahteve za uključivanje mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u lance dobavljača.

Obezbedite HACCP sertifikat po najpovoljnijim uslovima u kratkom roku.

Vodič za uključivanje MSPP u lance dobavljača

Ispratite link na baneru za smernice kako jednostavno implementirati i sertifikovati HACCP

IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA STANDARDA

VIŠE OD 25 GODINA POSTOJANJA I ISKUSTVA U PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA IZ OBLASTI IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE STANDARDA DAJE NAM MOGUĆNOST DA VAM PRUŽIMO GARANCIJU USPEŠNE SERTIFIKACIJE!

DOSTUPNA LISTA STANDARDA ZA SERTIFIKACIJU