Smernice za implementaciju ISO 22000:2018

ISO 28000:2022
Menadžment obezbeđenja lanca snabdevanja

Cilj ove stranice je da pruži informacije o ISO 28000 standardu za različite korisnike i zainteresovanim stranama.

Standard ISO 28000 je sistem Menadžment obezbeđenja lanca snabdevanja koji određuje zahteve koje organizacije moraju da ispune u celokupnom lancu proizvodnje i prometu roba i usluga. Zbog toga, ovaj standard specificira zahteve koje sistem menadžmenta obezbeđenja lanca snabdevanja mora da ispuni, da bi se osigurala distribucija proizvoda do krajnjeg potrošača i povećalo zadovoljstvo korisnika.

Ovaj sistem upravljanja bezbednošću je dizajniran da razvije strukturirani pristup upravljanju rizikom u lancu snabdevanja radi optimizacije bezbednosti.

ISO 28000 Sistem upravljanja bezbednošću lanca snabdevanja zahteva da  analizirate i pratite  proizvodnju, skladištenje, distribuciju i transport robe (drumski, železnički, morski i vazdušni) do primaoca. Ovaj standard pomaže u implementaciji kontinuiranih ciklusa poboljšanja kako bi se operativni procesi učinili efikasnijim uz istovremeno smanjenje sigurnosnih gubitaka i minimiziranja rizika.

SMERNICE I UVOĐENJE ISO_28000

Novonastali zahtevi usled globalnih promena na tržištu zahtevaju bolje upravljati potencijalnim pretnjama i problemima bezbednosti lanca snabdevanja.

ISO 28000 Sistem upravljanja bezbednošću lanca snabdevanja je razvijen kao odgovor na potrebe logističke i transportne industrije da se razvije model upravljanja bezbednošću.

Menadžment obezbeđenja lanca snabdevanja generalno procenjuje bezbednosne rizike, primenjuje kontrole i pruža smernice za bolji nadzor lanca snabdevanja.

Kako se međunarodna trgovina razvija, organizacijama postaje sve složenije da upravljaju bezbednošću lanca snabdevanja.

Današnji složeni lanci snabdevanja su ranjivi na širok spektar parametara koji mogu ugroziti poslovanje i profitabilnost organizacije. Kada dođe do ozbiljnog incidenta u lancu snabdevanja, ove kompanije se često suočavaju sa značajnim finansijskim gubicima i problemima kupaca. Primeri takvih rizika uključuju prirodne katastrofe, požare, terorizam, probleme kao što su prevare ili kršenja sajber bezbednosti i nestašice sirovina.

ISO 28000:2022 Menadžment obezbeđenja lanca snabdevanja je prepoznat kao specifičan standard za kompanije sa praktičnom primenom u procesima.

SNIMAK STANJA I USLUGA UVOĐENJA ISO 28000

Implementacija sistema upravljanja bezbednošću prema ISO 28000:2022 će vam pomoći da poboljšate svoju pouzdanost i sigurnost lanca snabdevanja.

ISO-28000-2022-uvodjenje standarda

Sertifikacija ISO 28000:2022

Da bi se izvršila sertifikacija ISO 28000 potrebno je zvanično izvršiti proveru da li su ispunjeni svi zahtevi vezani za standard, kao i ciljevi i politika poslovanja kompanije. Sertifikaciju vrše nezavisna međunarodna sertifikacion tela. Proces sertifikacije je mnogo složeniji u odnosu na sertifikaciju QMS sistema, a posedovanje sertifikata ISO 28000 daje poverenje i podiže ugled preduzeću.


ISO 28000:2022

ISO 28000 je standard za procese nabavke, proizvodnje, servisa, skladištenja, transporta i/ili prodaje koji nastoje da implementiraju i održavaju sistem upravljanja bezbednošću lanca snabdevanja. Ukoliko želite da smanjite bezbednosne rizike kao što su krađa, vandalizam ili kriminalni incidenti ISO 28000 je rešenje za vaše poslovanje.

Pogodan je za organizacije svih veličina i tipova uključenih u lance dobavljača. Namenjen je kompanijama koje žele da unaprede bezbednosno poslovanje u smislu prevencije, implementacije, sledljivosti i dokumentacije u okviru menadžmenta. Sistem upravljanja bezbednošću takođe značajno doprinosi povećanju svesti o riziku na svim nivoima organizacije.
Sledeće aktivnosti i organizacije trebaju biti uključene:

  • Građevinska preduzeća
  • Objekti za pakovanje i skladištenje
  • Logistika i transportna preduzeća

Implementacijom ISO 28000 obezbedićete pouzdanost za sve usluge koje se pružaju u lancu snabdevanja, ojačati procenu rizika, zaštitu imovine i upravljanje zalihama. Kompatibilnost međunarodnih standarda i sistema bezbednosti je postignuta kroz uvezanost u QMS procese. ISO 2800 osigurava kontinuitet poslovanja i održivi razvoj preduzeća uključenih u lanac snabdevanja.

Kontrolisani procesi će vam skratiti vreme isporuke i smanjite rizik u celom lancu snabdevanja. Omogućiće vam dalji razvoj efikasnosti sistema bezbednosti i pouzdano donošenje odluka, poboljšati poverenja zainteresovanih strana kroz poštovanje propisa i poboljšanje reputacije.

ISO 28000:2022 donosi rešenja za sprečavanje i ublažavanje neočekivanih poremećaja ili incidenata u lancu snabdevanja. Unapredićete procese i smanjiti gubitke od krađe tokom izvoza, uvoza i otpreme. Povećavate poslovnu otpornost i postižete uštede smanjenjem bezbednosnih incidenata.

Supply Chain Safety Management System

Sertifikacijom prema standardu ISO 28000, možete da pružite verodostojne dokaze da je vaš lanac snabdevanja bezbedan i da se ova bezbednost stalno poboljšava.

ISO 28000 sertifikat je pogodan za svaku kompaniju koja želi da poboljša bezbedno poslovanje u svom lancu snabdevanja. Sa sertifikatom ISO 28000 možete dokazati da ne samo da ste identifikovali bezbednosne rizike u okviru svog lanca snabdevanja, već ste i primenili odgovarajuće mere u proizvodnji, skladištenju, distribuciji i transportu robe.

 


Specifikacija zahteva za sisteme upravljanja bezbednošću u lancu snabdevanja

Lista zahteva ISO 28000:2022

1 Scope
2 Normative references
3 Terms and definitions
4 Context of the organization
4.1 Understanding the organization and its context
4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties
4.3 Determining the scope of the security management system
4.4 Security management system
5 Leadership
5.1 Leadership and commitment
5.2 Security policy
5.3 Roles, responsibilities and authorities

6 Planning
6.1 Actions to address risks and opportunities
6.1.1 General
6.1.2 Determining security-related risks and identifying opportunities
6.1.3 Addressing security-related risks and exploiting opportunities
6.2 Security objectives and planning to achieve them
6.2.1 Establishing security objectives
6.2.2 Determining security objectives
6.3 Planning of changes
7 Support
7.1 Resources
7.2 Competence
7.3 Awareness
7.4 Communication
7.5 Documented information
7.5.1 General
7.5.2 Creating and updating documented information
7.5.3 Control of documented information
8 Operation
8.1 Operational planning and control
8.2 Identification of processes and activities
8.3 Risk assessment and treatment
8.4 Controls
8.5 Security strategies, procedures, processes and treatments
8.6 Security plans
8.6.1 General
8.6.2 Response structure
8.6.3 Warning and communication
8.6.4 Content of the security plans
8.6.5 Recovery
9 Performance evaluation
9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation
9.2 Internal audit
9.3 Management review
9.3.1 General
9.3.2 Management review inputs
9.3.3 Management review results
10 Improvement
10.1 Continual improvement
10.2 Nonconformity and corrective action

www.iso.org

IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA STANDARDA

VIŠE OD 25 GODINA POSTOJANJA I ISKUSTVA U PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA IZ OBLASTI IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE STANDARDA DAJE NAM MOGUĆNOST DA VAM PRUŽIMO GARANCIJU USPEŠNE SERTIFIKACIJE!

DOSTUPNA LISTA STANDARDA ZA SERTIFIKACIJU