UKRATKO O PRAVILNIKU O NUTRITIVNIM I ZDRAVSTVENIM IZJAVAMA

UKRATKO O PRAVILNIKU O NUTRITIVNIM I ZDRAVSTVENIM IZJAVAMA

Izrađen nacrt novog pravilnika koji treba da se objavi na jesen 2016. godine:

UKRATKO O PRAVILNIKU O NUTRITIVNIM I ZDRAVSTVENIM IZJAVAMA

U susret izmenama Zakona o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS, 41/09) na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu 29.06.2016. godine održana je tribina pod nazivom „Aktuelnosti u primeni propisa i službena kontrola u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane“. Jedna od najvećih novina je početak primene propisa koje naše zakonodavstvo do sada nije poznavalo. Radi se o Pravilniku o nutritivnim i zdravstvenim izjavama (u daljem tekstu Pravilnik).

Po ugledu na legislativu EU kojom su uredbama EC 1924/2006 i kasnije EC 432/2012 i EC 1047/2012uređene nutritivne i zdravstvene izjave, u R Srbiji je urađen nacrt Pravilnika koji je potpuno harmonizovan sa uredbama EU. Osim Zakona o bezbednosti hrane kao krovnog pravnog akta iz ove oblasti u R Srbiji su u  upotrebi:

•    Pravilnik o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica (Sl. list SCG, 4/04)
•    Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda (Sl. glasnik RS, 45/10)
•    Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane (Sl. glasnik RS, 85/13 i 101/13)

Nutritivne izjave (propisane 24 izjave) su prema postojećim propisima potpuno pravno uređene. Nutritivne vrednosti tj. podaci o energetskoj vrednosti i vrednostima hranljivih materija su obavezno istaknute na deklaraciji proizvoda i dostupne potrošačima, dok je situacija kod zdravstvenih izjava skoro potpuno van kontrole i ove izjave nisu do sada bile predmet pravnog uređenja. Iz ovih razloga ne treba da čudi postojanje velikog broja zdravstvenih karakteristika koje se pripisuju prehrambenim proizvodima u cilju reklamiranja i bolje pozicije na tržištu u odnosu na konkurenciju. Izjave tipa: lekoviti hleb, proizvodi koji leče dijabetes, napici za prevenciju raka i sl. ne podležu rigoroznim merama kojima bi se ova pojava sprečila, već se sporadično ovakvi slučajevi kažnjavaju tek nakon prijave konkurentskih proizvođača ili distributera. Na ovaj način potrošači su u velikoj meri izloženi uticaju, pre svega reklamiranja iz medija, a delom i postajanjem ovakvih izjava na ambalaži i često dovedeni u zabludu u pogledu korišćenja takvih proizvoda.

Zdravstvena izjava je ovim Pravilnikom definisana kao svaka tvrdnja kojom se izjavljuje, sugeriše ili naznačuje da postoji odnos između neke kategorije hrane, određene hrane ili jednog od njenih sastojaka i zdravlja.

Izjava o smanjenom riziku od neke bolesti jeste svaka zdravstvena izjava kojom se izjavljuje, sugeriše ili naznačuje da konzumacija određene kategorije hrane, određene hrane ili jednog od njenih sastojaka značajno smanjuje faktor rizika za razvoj neke bolesti kod ljudi.

Prema Pravilniku postoji 4 tipa zdravstvenih izjava:

  1. Čl. 14(1)a   Smanjenje rizika od bolesti
  2. Čl. 14(1)b   Zdravlje i razvoj dece
  3. Čl. 13(1)     Zdravstvene izjave izuzev iz Čl. 14.
  4. Čl. 13(5)    Zdravstvene izjave izuzev Čl. 14 zasnovane su na novim naučnim dokazima i mogu da sadrže zahtev za zaštitu poverljivih podataka.

Osim onoga što je dozvoljeno u cilju zaštite potrošača definisane su i vrste izjava koje nisu dozvoljene:

  • izjave koje sugerišu da bi zdravlje moglo biti pogoršano ako se ne konzumira određena hrana
  • izjave koje upućuju na brzinu gubitka telesne mase i koliki je gubitak telesne mase
  • izjave koje upućuju na preporuku individualnih lekara ili zdravstvenih stručnjaka ili udruženja

Obaveza subjekata u poslovanju hranom je da prilikom prvog stavljanja na tržište R Srbije mora obavestiti Ministarstvo zdravlja uz odgovarajuću proceduru i dostavu potrebne dokumentacije (postupak NOTIFIKACIJE). Provera usklađenosti zdravstvene izjave i izdavanje stručnog mišljenja o usklađenosti sa Pravilnikom će biti realizovana preko Instituta za javno zdravlje (IZJZ Srbije / IZJZV / IZJZKG / IZJZN / GZZJZ). Nacrtom Pravilnika se predviđa da sve relevantne informacije i potrebne reference budu dostupne na internet stranici Ministarstva zdravlja. Predlog za prelazni rok za usklađivanje sa zdravstvenim izjavama za proizvode koji se već nalaze na tržištu je 18 meseci od objavljivanja Pravilnika u Sl. glasniku RS.

Glavni cilj uvođenja ovog Pravilnika je pomoć potrošačima da prave zdraviji izbor hrane. Nutritivne i zdravstvene izjave koje se navode na hrani moraju biti istinite, jasne i pouzdane prilikom objašnjavanja specifične ishrane i zdravstvenih prednosti neke hrane koje su korisne za potrošača.

Više informacija o smernicama potražite na stranicama portala ili se direkto obratite našim konsultantima, Vaša pitanja i zateve pošaljite na email office@accvis.rs

Dragan Pavlović dipl.ing.tehn.
Specijalista mikrobiološke bezbednosti hrane

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*