O nama

Uvodjenje i Sertifikacija ISO standarda

UVOĐENJE I SERTIFIKACIJA STANDARDA

Koraci od implementacije do sertifikacije standarda

ACCVIS (Accoun Vis DOO) je osnovan 1996. godine i nalazi se u Novo Sadu. Mi smo inovativna kompanija koja je više od 25. godina opstala i evoluirala sa tržišnim zahtevima tokom godina. Imamo iskusan tim konsultanata koji je prilagodljiv i fleksibilan, i u mogućnosti smo da rešimo za svakog kupca jedinstvene zahteve u pogledu evidentiranja poslovnih procesa i standardizacije. Naši timovi su iskusni i predani servisiranju zahteva naših kupaca i svemu pristupaju profesionalno, etički i unutar područja prava.

Uspešno pružamo usluge uvođenja i postupne implementacije standarda s detaljnim generičkim rešenjima koja ispunjavaju zahteve prema međunarodnim normama, zahtevima standarda,  zakonskim , finansijskim i računovodstvenim propisima, vršimo pripreme za potrebe externih kontrola i izveštaja u cilju uspešnog audita od strane kontrolnih tela.

USLUGA UVOĐENJA STANDARDA

Implementacija standarda

Svesni smo da su postupak i potreba usklađenosti procesa sa međunarodnim standardima jedan od važnih elemenata i društvenih temelja koji podupiru bezbednost zdravlja, očuvanja životne sredine, i fer ekonomske aktivnosti u svetu.

Naše aktivnosti i politika poslovanja usmereni su ka stalnom usavršavanju i usklađivanju sa tržišnim zahtevima, nacionalnim  i međunarodnim standardima i pravilima.

Razvijamo generička rešenja i koristimo iskustvo i znanje konsultanata iz celog sveta kako bi vašim procesima obezbedili najbolja rešenja za implementaciju standarda.  Konsultantska kuća ACCOUNT VIS DOO vam pruža uslugu uvođenja i sprovodi sve neophodne radnje u cilju uspešnog audita i sertifikacije standarda.

USLUGA KONTROLE STANDARDA

Sertifikacija standarda

Konsultantska kuća ACCOUNT VIS za vas sprovodi sve neophodne radnje u cilju uspešnog audita i sertifikacije međunarodnih standarda. Organizacija koja uz našu pomoć uvede i implementira zahteve međunarodnih standarda može da započne postupak sertifikacije uz garancije da će uspešno proći ocenjivanje i u najkraćem roku dobiti Sertifikat.

Naš uspeh se može pripisati našim servisima koje smo razvijali tokom godina iskustva, kao i procesima upravljanja i usklađivanju sa zahtevima tržišta i propisima, HelpDesk rešenjima i direktnoj komunikaciji sa klijentima i savetnicima.

Naš cilj je olakšati našim klijentima da se usredotoče na izgradnju svog poslovanje, dok ćemo mi donsiti rešnja za nove zahteve i obezbediti potvrdu (sertifikovati) implementiranih rešenja.