GAP | Global GAP

Global GAP uvodjenje

IMPLEMENTACIJA
GLOBAL GAP

Global GAP svetski standard u oblasti poljoprivrede, priznat je u preko 120 zemalja širom sveta i ima za cilj da uspostavi bezbednu i održivu poljoprivrednu proizvodnju.

Pod sve većim uticajem “zagađenja” na poljoprivrednu proizvodnju, a samim tim i na zdravlje potrošača u današnje vreme, nametnulo je trgovcima (a samim tim i proizvođačima), nove zahteve potrošača koji želi znati ne samo odakle potiče proizvod kojeg kupuje i kakva je njegova zdravstvenu ispravnost.

Prema Global GAP verziji 5.2, postoji preko 200 zahteva razvrstanih u tri kategorije.

 • Prva grupa zahteva su primarne obaveze i one se moraju ispuniti u celosti kako bi proizvođač bio uspešno sertifikovan.
 • Druga grupa zahteva su sekundarne obaveze i njih je potrebno ispuniti najmanje 95% pre dobijanja sertifikata.
 • Treća grupa zahteva su preporuke i one nisu obavezujuće, tj. proizvođač može biti sertifikovan i ukoliko ih ne ispuni.

Zahtevi GlobalGAP Standarda dostupnoi su na zvaničnoj stranici GlobalGAP-a !

Industrijalizacija proizvodnje u poljoprivredi, upotreba sredstava kao što su aditivi, hormoni, pesticidi, antibiotici itd., dovela je do nezadovoljstva potrošača i do gubitka poverenja u institucije zadužene za kontrolu bezbednosti hrane u Evropskoj uniji. Evropska asocijacija distributera i trgovaca na malo (Euro-Retailer Produce Working Group – EUREP) je zbog toga izradila dokumenta GLOBAL G.A.P kako bi na najbolji način zaštitili zdravlje svojih potrošača.

GLOBALGAP detaljno prati proces proizvodnje u kojoj su se poštovala načela standarda kao što su: briga o okolini, sa minimalnim uticajem na njega, zdravlje životinja, integrisana poljoprivredna proizvodnja, briga o higijeni u rukovanju prehrambenim proizvodima, poštovanje opštih zahteva zdravlja i sigurnosti zaposlenih u poljoprivredi i poštovanje posebnih normativa u postupanju s radnicima okom proizvodnje.

Principi GlobalGAP-a su:

 • Ograničena i kontrolisana upotreba svih vrsta agrohemikalija;
 • Higijensko postupanje prilikom proizvodnje i manipulacije poljoprivrednih proizvoda;
 • Obezbeđenje uputstava i zapisivanje svih aktivnosti uz obezbeđenje sledljivosti;
 • Jedinstvena pravila koja omogućavaju nepristrasnu verifikaciju (potvrda da je sve rađeno kako treba);
 • Međusobna komunikacija i razmena mišljenja između proizvođača, trgovaca i korisnika proizvoda;
 • Briga za zaštitu čovekove okoline i održivi razvoj;
 • Odgovorno postupanje prema zaposlenima na gazdinstvu;
 • Briga za dobrobit životinja na farmi.

Implementacija i Sertifikacije Global GAP-a

Nakon uspešne implementacije sledi postupak sertifikacije Global GAP-a, koji podrazumeva posetu ocenjivača koji utvrđuje usaglašenost sa zahtevima GLOBALGAP-a, predlaže inovativne ideje u pogledu ispunjenja zahteva i predlaže mere za unapređenje.

Sertifikat delom služi za komunikaciju između proizvođača i trgovaca, gazdinstva koja proizvode više proizvoda se redovno proveravaju jednom godišnje i eventualno, u retkim slučajevima moguće su dodatne nenajavljene posete, sertifikacija se odnosi na registrovane površine i proizvode individualnog proizvođača (grupe proizvođača, zadruge), a sertifikat važi godinu dana.

Više detalja možete pronaći na stranici:  www.globalgap.org

 

 

Uvođenje Global GAP

Implementacija GlobalGAP-a

Uvođenje se vrši kroz individualni pristup našeg tima konsultanata sa timom koji formira klijent, primenjujći mogućnost prilagođavanja naših usluga, kako bi na najbolji način odgovorili Vašim specifičnim potrebama.

Postupak uvođenja GLOBALGAP obuhvata definisanje područja primene i svrhe sistema, upravljanje razvojem i primenom načela sistema, utvrđivanje ispunjenja zakonskih normi, pravilnika, izrada dokumentacije, praćenje, merenje i kontrola proizvodnje agrarnih proizvoda.

Kontrola proizvodnje agrarnih proizvoda obavlja se kroz tri modula.

Modul za sva poljoprivredna dobra koji sadrži kontrolne tačke primenljive za svaku vrstu poljoprivredne proizvodnje i za stočarstvo.

Modul za biljne kulture-koji je formulisan za kontrolu biljnih proizvod

Modul za voće i povrće-koji predstavlja ček-listu za proveru poljoprivrednih proizvoda koji se svrstavaju u voće i povrće.

Prilikom sertifikacije, proizvođači se opredeljuju za neku od sledećih opcije:

 1. Pojedinačna sertifikacija poljoprivrednog proizvođača,

 2. Grupna sertifikacija udruženja poljoprivrednih proizvođača (“PMO” ili druga kooperativa ili zadruga) koji su uveli GLOBALGAP sistem menadžmenta,

 3. Predstavljaju pojedinačnu, odnosno grupnu sertifikaciju po tzv. „benchmarking“ metodu.

 

Sertifikacija Global GAP

Prednosti Global Gap sertifikata za Vašu kompaniju!

GLOBALP GAP jednako dobar za Vas koliko i za potrošače, u tom pogledu omogućiće vam:

• Smanjenje rizika od proizvodnje nebezbedne hrane;
• Lakši plasman robe na tržište i uspostavljanje saradnje sa dobavljačima i trgovinskim lancima;
• Uspostavljanje efikasnijeg i organizovanijeg poslovanja;
• Smanjenje troškova usled smanjenja broja inspekcija na gazdinstvu;
• Usklađivanje svog poslovanja sa zakonskim normama po pitanju bezbednosti hrane i zdravlja radnika;

GlobalGAP je jedinstven standard koje je primenljiv na sve tipove primarnih proizvoda za čiju proizvodnju se razvijaju specijalizovani zahtevi i to:

Global GAP kategorije pri standardizaciji –  biljne proizvodnje:
– Voće i povrće
– Cveće i ukrasno bilje
– Kombinovani usevi, stočna hrana
– Zelena kafa i čajevi

Global GAP kategorije pri standardizaciji –  stočne proizvodnje:
– Goveda i ovce
– Mlečni proizvodi
– Svinje
– Živina

Global GAP kategorije pri standardizaciji –  akvakulture:
– Salmonidne ribe (pastrmka, losos…)
– Škampi
– Siluride (pangasius, som)
– Tilapia